PvdA blij met 9 miljoen extra van provincie voor NRU

Door Julie d’ Hondt op 13 november 2017

De PvdA is verheugd dat Provinciale Staten 9 miljoen extra ter beschikking stelt voor twee extra onderdoorgangen bij de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). We hebben dan ook de motie van D66 en VVD hiertoe gesteund. Graag hadden we het college de ruimte gegeven om dit bedrag als richtinggevend te zien, maar de indieners van de motie zagen de 9 miljoen als een maximum. Maar dankzij de nu door de Staten afgedwongen extra middelen en de eerder toegezegde 19 miljoen van de gemeente Utrecht, heeft de regio een stevige onderhandelingspositie richting het Rijk om niet 1 maar 3 van de ongelijkvloerse kruisingen verdiept aan te leggen.

Daarnaast is het ook belangrijk om de overlast voor de aanwonenden van het verlengde daarvan, de Zuilense Ring, zoveel mogelijk te beperken. Daartoe heeft de PvdA een motie van GroenLinks medeondertekend, die is aangenomen. Er wordt onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om de geluidsoverlast terug te dringen (zoals nieuwe geluidsschermen) en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt