Door op 17 december 2014

PvdA blij met extra inzet terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg

Op 10 november stelde de PvdA vragen over de forse stijging van de wachtlijsten die in korte tijd plaatsvond. De PvdA heeft de afgelopen jaren voortdurend gehamerd op het belang van een warme overdracht naar gemeenten zodat geen kind tussen wal en schip valt. Daar horen geen wachtlijsten bij.

De PvdA-fractie is dan ook tevreden met de acties die gedeputeerde Mariette Pennarts vervolgens heeft ondernomen om 210 kinderen alsnog vóór 1 januari 2015 van een goede plek binnen de jeugdzorg te voorzien. Voor deze kinderen is hiermee onnodig wachten en veel (extra) onzekerheid voorkomen.

Wij blijven de overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten op de voet volgen. Maakt u zich zorgen of ziet u zaken niet goed gaan? Neemt u dan contact met ons op via pvda@provincie-utrecht.nl

Neem voor meer informatie contact op met Pauline van Viegen via 06-24984354 of p.j.vanviegen @gmail.com