12 maart 2013

PvdA blij met uitkomst inwonersbijeenkomst

Minister Ronald Plasterk was afgelopen dinsdagavond 12 maart op het provinciehuis om te praten met inwoners van de provincie Utrecht. De PvdA was blij om te merken dat veel inwoners achter de fusieplannen staan. Verder zijn we tevreden met de vele input vanuit de inwoners. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Zeker ook genoemde punten van zorg zullen wij meenemen in onze afwegingen.

Ruim 200 inwoners kwamen op de bijeenkomst af en minister Plasterk nam de tijd om alle vragen te beantwoorden. Op de bijeenkomst waren verschillende geluiden te horen; zowel voor- als ook tegenstanders van de plannen lieten hun stem horen. De Partij van de Arbeid is blij om te merken dat er ook vanuit de inwoners steun is voor de fusieplannen. Door een fusie kan er naar onze mening een efficiëntere bestuurslaag worden neergezet. Met name op het gebied van mobiliteit, woningbouw en economische ontwikkeling zien wij kansen voor de provincie Utrecht bij een fusie met Noord-Holland en Flevoland.

Op de bijeenkomst kwamen zoals gezegd ook punten van zorg naar voren. Zo gaven verschillende sprekers aan zich verbonden te voelen met Utrecht. Zij zijn bang dat de afstand met het provinciebestuur te groot wordt. Wij vinden het positief dat mensen zich sterk verbonden voelen met hun dorp, stad of streek, dat willen we ook verder stimuleren, wij denken echter niet dat deze verbondenheid vanzelfsprekend gekoppeld hoeft te zijn aan een provinciegrens.
Wij nemen verder uit de bijeenkomst mee dat er goed gekeken moet worden naar de taakverdeling en samenwerking van de nieuwe provincie met het Rijk en de gemeenten. Een ander veel genoemd punt van zorg is het tempo van de fusieplannen. Wij zullen deze snelheid in de gaten houden en er op toezien dat er geen overhaaste, onverantwoorde beslissingen worden genomen. Wel zijn we van mening dat het gestelde tijdsplan vooralsnog haalbaar is. Wij delen de mening van de minister dat het na tientallen jaren van discussiëren nu tijd is om knopen door te hakken.