28 september 2018

Energietransitie en bewonersparticipatie: hoe werkt het in Rijnenburg?

Vorige week maandag bracht een aantal fractieleden een bezoek aan Rijnenburg. Rijnenburg is het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn. Over dit gebied wordt veel gesproken. Op ons initiatief is er een motie aangenomen waarin staat dat de polders Rijnenburg en Reijerscop gebruikt kunnen worden als pauzelandschap. Dit pauzelandschap kan tot 2030 worden ingezet voor duurzame energieopwekking om in de tussentijd de pannen voor woningbouw gereed te maken.  De Utrechtse gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een aantal scenario’s uit te werken om dit gebied tot 2030 te gebruiken voor duurzame energieopwekking.

Actief PvdA-lid en lid van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) Pieter van Veenen heeft ons rondgeleid. In de plannen die er nu liggen zijn alleen de scenario’s voor zonneparken en windmolens uitgewerkt. Ander vormen van duurzame energieopwekking wordt op dit moment nog niet als mogelijkheid genoemd. Ook ontbreekt het in de plannen aan ideeën voor experimenten met duurzame woningen of drijvende zonnepanelen. Van Veenen heeft ons op de fiets rondgeleid door de polder en ons ter plekke laten zien hoe de plannen er in de praktijk uit zullen gaan zien en waar de windmolens gebouwd zullen gaan worden. Hij heeft ons uitgelegd hoeveel overlast, en met name geluidsoverlast, er ervaren gaat worden bij de verschillende scenario’s. Wij hopen dat de omwonenden in dit proces bij de plannen betrokken zullen gaan worden om uiteindelijk tot het beste scenario te komen dat het minste overlast oplevert.

We willen in het proces en in onze besluitvorming alle inzichten meenemen, met name ook die van bewoners. De bewonersparticipatie was tot nu toe minimaal en wordt nu iets beter, maar zoals u deze week heeft lezen gaat lot van Hooijdonk gewoon blindelings voor de windmolens. Wat wij graag willen is een weloverwogen besluit waar bewoners aan meegewerkt hebben.

Uiteraard houden we de plannen voor Rijnenburg en Reijerscop in de gaten en houden we contact met de omwonenden en de BVRR.