6 september 2018

PvdA ergert zich aan gebrekkige communicatie en laconieke houding gedeputeerde Straat na uitblijven jaarstukken 2017

De PvdA is verrast en geïrriteerd dat gedeputeerde Straat pas na vragen vanuit diverse fracties meldde dat afronding van de Jaarstukken 2017 niet voor 1 oktober 2018 gaat lukken. De ernst en de gevolgen relativeerde Straat in de Financiële Auditcommissie van afgelopen maandag. Minister Ollongren van BZK heeft al op 9 juli de Commissaris van de Koning duidelijk gemaakt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven en verleende uit coulance uitstel tot 1 oktober 2018.

In juli heeft gedeputeerde Straat nog gemeld dat de planning van het onderzoek van de accountant op tijd gereed zou zijn zodat PS voor 1 oktober 2018 de jaarstukken 2017 kan vaststellen. De PvdA voelt zich overvallen door deze mededeling en vindt de gebrekkige informatie en laconieke houding van Straat zorgelijk. De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten dan ook wat de reden is dat ze de Provinciale Staten niet pro-actief geïnformeerd heeft. Tegelijk wil de PvdA ook graag weten hoe het college de Provinciale Staten in de komende periode beter op de hoogte gaat houden over de voortgang van de jaarstukken 2017.

De accountant van EY die betrokken is bij het aanleveren van de jaarstukken 2017 zou te druk zijn geweest met andere zaken. De PvdA vraagt zich af hoe het kan dat gedeputeerde Straat dit niet gemeld heeft bij de Staten. Tevens is onbekend welke afspraken er nu gemaakt zijn met de accountant en hoe de planning en aanlevering van de stukken er nu uitziet.

Het niet vaststellen van de jaarstukken 2017 voor de deadline van 1 oktober heeft grote gevolgen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde in een brief die zij in juli dit jaar stuurde al aan maatregelen te treffen als de deadline niet gehaald wordt. Daarbij valt te denken aan een opschorting van de geldstroom naar het Provinciefonds en het stopzetten van specifieke uitkeringen van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Of er in dit geval een noodscenario is weet de PvdA niet en ook deze vraag heeft de partij aan het college gesteld. Als laatste wil de PvdA graag van de gedeputeerde weten hoe hij zijn eigen handelingswijze beoordeelt in deze kwestie. ”De Provincie Utrecht heeft immers een voorbeeldrol richting Utrechtse gemeenten die elk jaar hun begrotingen op tijd moeten aanleveren bij de Provincie” aldus fractievoorzitter Rob van Muilekom. ”De manier waarop er om wordt gegaan met de jaarstukken 2017 leidt bij ons tot irritatie vanwege de gebrekkige communicatie maar ook dat de gevolgen van een onder curatelestelling worden gebagatelliseerd.

De antwoorden op de gestelde vragen worden voor 24 september verwacht.