17 november 2020

PvdA neemt initiatief tot verzet provincie tegen verbreding A27

´Sur vous, chez vous, sans vous´ (over u, bij u, zonder u). Zo vatte een van de Franse onderhandelaars de positie van Nederland samen bij de Vrede van Utrecht in 1713. En zo lijkt VVD-minister Cora. van Nieuwenhuizen ook haar mede-overheden te behandelen als het gaat om miljardenverslindende infrastructurele projecten. Afgelopen vrijdag bleek dat Provinciale Staten zich, dankzij een motie op initiatief van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, eindelijk zou uitspreken tegen de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd uitgesproken. De gemeente Utrecht had zich al eerder tegen de verbreding verzet. Maar één dag voordat de motie in stemming kon worden gebracht, drukte de minister nog gauw even haar tracébesluit erdoor.

Het is een zich al jaren voortslepend dossier: het Rijk wil koste wat kost de weg verbreden, waarvoor de bekende ‘bak’ bij landgoed Amelisweerd moet worden verbreed en verdiept, een waanzinnig dure en risicovolle operatie, met grote natuurschade en overlast voor de aangrenzende woonwijk Lunetten. Al in 2016 en 2018 probeerde de PvdA-fractie, toen nog in de oppositie, de Staten op andere gedachten te brengen, maar beide moties werden verworpen vanwege afspraken in de toenmalige coalitie, waarin de VVD en het CDA de dienst uitmaakten.

Vorig jaar leek opeens het einde in zicht: de Raad van State vernietigde het tracébesluit van toenmalig minister Schultz van Haegen (VVD), vanwege de stikstoftoename. Maar de huidige minister Cora van Nieuwenhuizen (ook VVD) is blind voor alle bezwaren van bewoners en mede-overheden en heeft, met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, toch een tracébesluit ondertekend.

Dit ondanks het feit dat de onmiddellijke noodzaak tot verbreding als gevolg van de coronacrisis is vervallen: dankzij het vele thuiswerken en spitsmijden staan er nu geen files meer, en is ook niet aannemelijk dat ze na de crisis in dezelfde mate weer terugkomen. En zelfs al komt het autoverkeer weer op gang, dan zijn er allerlei onderzoeken die uitwijzen dat de doorstroming ook verbeterd kan worden zonder verbreding van de bak: daarbinnen kan er prima een rijstrook bij, als de snelheid maar verlaagd wordt tot 80 km/u.

De Partij van de Arbeid, inmiddels in de coalitie, vindt het onverantwoord om in deze tijden van crisis zoveel geld over de balk te smijten voor een project waarvan het nut op zijn minst twijfelachtig is geworden. Bij een ander groot infrastructureel project, de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht, komt de gemeente juist nog 92 miljoen tekort voor een goede leefbare oplossing, waarbij alle kruisingen ondertunneld kunnen worden. Wij, en een meerderheid van de Statenfracties, vinden dat het geld beter aan iets besteed kan worden waarmee de doorstroming én de leefbaarheid van Utrecht verbeterd worden. We hopen dat de minister zich nog eens achter de oren krabt en zich bezint op dit project.