Door op 14 juni 2013

Goede kans op meer reisbewegingen met minder overlast

In het centrum van Nederland wonen steeds meer mensen. Mensen trekken er steeds meer op uit. Om te recreëren, om andere mensen te bezoeken of bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Deze bewegingen kunnen te voet, op de fiets per bus, trein of auto.

In de nieuw opgestelde mobiliteitsvisie en het mobiliteitsprogramma geeft het college aan hoe zij deze bewegingen zo goed mogelijk wil laten verlopen. Volgens PvdA Statenlid Bert de Vries staan alle gewenste onderdelen weliswaar in de mobiliteitsvisie maar de PvdA legt op andere onderdelen de nadruk dan het College.

Het College wil wel heel erg de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en ziet daarbij vooral de trend om meer met de auto te reizen. De PvdA vindt dat een overheid ook kan proberen om ontwikkelingen in gewenste richting te krijgen.

Nu al reizen een miljoen mensen per elektrische fiets en dit worden er snel meer. Steeds meer dertigers gaan naar hun werk per (elektrische) scooter. Met de e-bike is een reisafstand van 15 KM reëel en met de scooter 25 KM. Een groeiend aantal mensen begint hun werkdag al met stukken lezen of op een computer werken in de trein of op het station.

In deze moderne ontwikkelingen ziet de PvdA kansen om de groei aan bewegingen mogelijk te maken, terwijl de overlast door geluid en CO2 niet groeit en we de natuur niet verder aantasten. Om deze groei verder mogelijk te maken zijn wel specifieke maatregelen nodig.