Door Rob van Muilekom op 3 november 2016

PvdA: Provincie toon meer ambitie en daadkracht!

Op 31 oktober werden in PS van Utrecht de plannen en ambities voor 2017 besproken. Wat de PvdA betreft is het provinciaal bestuur niet ambitieus en daadkrachtig genoeg. Anderhalf jaar na de verkiezingen lijkt de provinciale coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks al te spelen op zekerheid. Dit terwijl grote actuele vraagstukken om een oplossing vragen. Wij kwamen met de volgende voorstellen om Gedeputeerde Staten tot meer actie te dwingen.

Meer betaalbare woningen…
De Provincie moet veel ambitieuzer zijn als het gaat om de woningmarkt. Uit onderzoek van het EIB blijkt dat de vraag in onze regio groot is. De PvdA-fractie stelt voor dat de Provincie samen met gemeenten de handen ineen slaan om woningtekorten op te lossen. Zodat de komende jaren voldoende woningen worden gebouwd voor alle doelgroepen.

Meer banen…
Gedeputeerde Staten is, ondanks eerdere oproepen van de PvdA om tot actie over te gaan, tot op heden niet echt daadkrachtig als het om de arbeidsmarkt gaat. Concrete resultaten blijven tot nog toe uit. De PvdA heeft het initiatief genomen voor een Groen Leerwerkbedrijf. Schoolverlaters, langdurig werklozen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden opgeleid met als doel doorstroming naar een reguliere baan.

Grotere biodiversiteit
De PvdA-fractie maakt zich zorgen om de biodiversiteit in de provincie. De natuurwaarden in het agrarisch cultuurlandschap zijn de afgelopen jaren achteruit gegaan. De PvdA wil daarom geld beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) voor herstel landschapselementen en soortenbescherming.

Indexering subsidies aan onze partnerinstellingen…
Verder hecht de PvdA-fractie waarde aan het goede werk van onze partners op het gebied van Natuur, Milieu en Cultuur. Deze zijn de afgelopen jaren gekort als gevolg van de bezuinigingen en het achterblijven van indexering. De PvdA heeft gepleit om indexering standaard mee te nemen als onderdeel van subsidieafspraken anders gaan de bezuinigingen jaarlijks door.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom