14 april 2019

PvdA start met GroenLinks, CDA, D66 en CU de verkenning naar brede, groene coalitie voor de Utrechtse Staten

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaan verkennen of zij samen een college kunnen gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze volgen hiermee het advies van informateur Bram van Ojik. Vrijdag jl maakte het CDA bekend dat zij ingaat op de uitnodiging van de andere partijen voor een eerste verkennend gesprek. Nadrukkelijk wordt benadrukt dat tijdens de formatie ook alle andere fracties zullen worden uitgenodigd om inbreng te leveren voor het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarnaast zullen ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken.

College met GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie meest kansrijk
Bij de Provinciale Statenverkiezingen kwam GroenLinks als grootste partij uit de bus. Deze partij schoof kort na de verkiezingen Tweede Kamerlid Bram van Ojik naar voren als informateur die met steun van alle partijen verkende welke partijen samen een college kunnen gaan vormen. De PvdA heeft daarbij gepleit voor een groene, sociale en toekomstgericht coalitie. Donderdag 11 april presenteerde Van Ojik zijn bevindingen en aanbevelingen. Zijn conclusie is dat een coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie de grootste kans van slagen heeft. De PvdA is blij met deze combinatie.

Brede afspiegeling
Omdat het CDA had aangegeven de voorkeur te geven aan een coalitie waarin ook de VVD plaats zou nemen, adviseerde Van Ojik om te verkennen of en onder welke voorwaarden het CDA bereid is om een inhoudelijke verkenning te starten met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Het CDA heeft vrijdag jl aangegeven bereid te zijn dit gesprek aan te gaan en dat dan CDA-er Jan Jakob van Dijk als 2e formateur zal aansluiten.

GroenLinks fractievoorzitter Huib van Essen en PvdA fractievoorzitter Rob van Muilekom zijn blij dat het CDA de handschoen oppakt: “Deze combinatie van partijen geeft een brede afspiegeling van de inwoners van de provincie. Partijen met groene, christelijke, liberale en sociale wortels. Een combinatie van idealisme, medemenselijkheid en rentmeesterschap. We hebben veel vertrouwen dat we samen een daadkrachtig bestuur kunnen gaan vormen dat de grote uitdagingen in zowel de steden als het platteland voortvarend gaat oppakken.”

Open en constructieve samenwerking
In het debat donderdagavond jl benadrukten  GroenLinks en ook de andere beoogde coalitiefracties te streven naar een meer open en constructieve samenwerking tussen college en Staten en tussen coalitie en oppositie. Al tijdens de formatie worden ook andere partijen uitgenodigd mee te denken over de inhoudelijke koers van de komende jaren. Ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken. Dit voornemen was ook een wens van de andere fracties en kon dan ook op veel bijval rekenen van alle fracties in de Utrechtse Staten.