Door op 11 september 2013

PvdA steunt Gedeputeerde Staten in constructieve zienswijze

De Partij van de Arbeid is voorstander van een fusie van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Dat leidt tot een sterker middenbestuur met minder kosten. De PvdA is dan ook tevreden met de open houding van Gedeputeerde Staten van Utrecht ten opzichte van het wetsvoorstel van minister Plasterk en heeft waardering voor hun bereidheid om eigen kennis en expertise in te zetten om dat voorstel nog te verbeteren. De PvdA kan daarom instemmen met de zienswijze van GS op het wetsvoorstel.

Tot 16 oktober kunnen zienswijzen op het ontwerp wetsvoorstel ingediend worden. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben dinsdag een concept zienswijze gepubliceerd waarin aangegeven wordt dat GS het huidige wetsvoorstel vooralsnog onvoldoende vinden, maar bereid zijn om constructief mee te denken aan een verbetering daarvan.

Het kabinet Rutte-Asscher wil de bestuurlijke drukte in Nederland terugdringen. Dat leidt tot een sterker bestuur en tot minder kosten. De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Utrecht steunt het wetsvoorstel van de verantwoordelijk minister Plasterk om de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te fuseren van harte. Op een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld de taken en de bevoegdheden van de nieuwe provincie zal nog moeten worden doorgesproken, maar de minister heeft al aangekondigd daartoe graag bereid te zijn.

Op 16 september zal in een commissievergadering voor het eerst in het openbaar gesproken worden over deze concept zienswijze van GS. Op 30 september zullen Provinciale Staten het uiteindelijke besluit nemen.