Door Julie d’ Hondt op 11 januari 2016

PvdA tegen niet-effectieve filebestrijdingsplannen en snelheidsverhoging op de A1

Hoe kan het dat de provincie heel tevreden is over een project waar files mee dienen worden te vermeden, terwijl in de regio Utrecht de filedruk in 2015 met maar liefst 35 procent is toegenomen? Ik vraag me af of de 22 miljoen die de provincie besteedt aan filebestrijdingsplannen wel gerechtvaardigd zijn. Waar het doel was om 20 procent zogenaamde ‘voertuigverliesuren’ te realiseren, is de teller in de regio Utrecht blijven steken op 8 procent.

 

Hoewel veel projecten uit het zogenaamde Beter Benutten programma, bedoeld om files tegen te gaan,  succesvol zijn, worden tegelijkertijd vanwege de aantrekkende economie de wegen alsmaar drukker. Ik ben natuurlijk geen voorstander van files en meer asfalt is al helemaal niet de oplossing. Dat automobilisten worden gestimuleerd om buiten de spits te reizen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen, is dan ook helemaal geen slecht idee. Maar onderzoek wijst uit dat projecten waarbij mensen worden beloond om niet in de spits op een bepaald traject te rijden (spitsmijden) geen blijvend effect hebben. Omdat in Utrecht de filedruk voornamelijk wordt veroorzaakt door doorreisverkeer en niet door inwoners van de provincie geldt dat al helemaal voor onze regio. Daarnaast pleegde bij een vergelijkbare maatregel in Rotterdam 7,5% van de deelnemers fraude. Kortom, genoeg redenen om kritische vragen te stellen en te kijken of er geen andere oplossingen te verzinnen zijn, waarbij overheidsgeld effectiever wordt ingezet.

 

PvdA staat voor duurzame mobiliteit voor iedereen. Er moet geïnvesteerd worden in goed Openbaar Vervoer en bijvoorbeeld fietspaden. Projecten waarbij mensen een financiële beloning krijgen voor het mijden van de spits, die ook nog eens geen blijvend effect blijken te hebben, horen daar in de visie van de PvdA niet bij. Dat je niet in de file staat is toch al een beloning op zich? Als je gedragsverandering wil stimuleren, beloon mensen dan met bijvoorbeeld met een spaarsysteem voor een (elektrische) fiets of een gratis busabonnement.

 

Het Beter benuttenprogramma werd maandag 11 januari besproken in provinciale staten. Gedeputeerde Verbeek antwoordde op de kritische vragen van de PvdA dat er slechts 1 ‘klassiek’ spitsmijdprogramma in Utrecht gepland staat. Ze beloofde wel de effecten hiervan en andere maatregelen beter te meten en de resultaten regelmatig te bespreken met de staten.

Ook de plannen van het Rijk om op de A1 de snelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur tussen Soest en Hoevelaken stonden op de agenda. De suggestie van de PvdA om ook hier, zoals ook bij de snelheidsverhogingen op de A2 en de A12 gebeurde, bezwaar op aan te tekenen. Helaas trokken D66 en CDA ditmaal hun steun in, zodat er nu geen meerderheid meer voor is.
Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt