Door Julie d’ Hondt op 10 juni 2016

PvdA tegen Verbreding bak Amelisweerd A27

Tijdens de Statenvergadering afgelopen maandag 6 juni heeft de PvdA een motie ingediend voor een zienswijze tegen de verbreding van de bak van de A27 bij Amelisweerd. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Een motie van GroenLinks, die ook oproept voor een zienswijze, werd wel aangenomen, maar daar staat niet in dat de provincie tegen de verbreding is. Het college wordt wel opgedragen aan het ministerie te vragen om nog eens goed te kijken naar de laatste verkeersprognoses en kosten-batenanalyses, die uitwijzen dat verbreding niet zinvol is. Wat de PvdA betreft had er ook in mogen staan dat de provincie tegen het hele project is, maar kennelijk ging dit sommige collegepartijen te ver.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit en het rapport milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht in mei ter inzage gelegd. Daarop kan iedereen een zienswijze indienen tot 20 juni. Het project zal 1,1 miljard euro gaan kosten. De nieuwste verkeersprognoses laten echter zien dat het wel meevalt met de verwachte verkeersdrukte waarop het ontwerp is gebaseerd. Onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) wijst dan ook in een second-opinion uit dat de kosten van het ontwerptracébesluit hoger zullen uitvallen dan de opbrengsten. Daarnaast blijkt uit een studie van het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving dat de aanleg van meer asfalt door een aanzuigende werking op lange termijn de files alleen maar verergert. De verbreding zorgt voor minstens acht jaar overlast voor weggebruikers en omwonenden en het Landgoed Amelisweerd wordt wederom onherstelbaar aangetast. Genoeg redenen om tegen deze verbreding te zijn volgens PvdA Statenlid en woordvoerder Mobiliteit, Julie d’Hondt.

Hoewel de motie van GroenLinks veel minder ver ging dan die van de PvdA, heeft onze PS fractie toch besloten om ook deze motie te ondersteunen, toen tijdens het debat bleek dat de eigen motie het niet ging halen. Er wordt nu een kritische zienswijze ingediend namens de provincie bij Rijkswaterstaat.

We blijven ons inzetten tegen de verbreding van de A27 in de bak bij Amelisweerd. Wij geloven dat de verbreding het geld (1,1 miljard) en de overlast (8 jaar verbouwing) niet waard is, aangezien uit onderzoek blijkt dat de slechte doorstroming, geluidsoverlast en luchtvervuiling er niet mee worden opgelost. Maatregelen zoals verlaging van de maximum snelheid en rekeningrijden zijn volgens PvdA Utrecht veel effectievere maatregelen om de problemen te bestrijden.

Wil je het debat terugkijken of de moties teruglezen? Kijk dan bij agendapunt 15.2 van deze link naar de Provinciale Statenvergadering.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt