22 mei 2015

Pvda Utrecht ziet kansen voor samenwerking met coalitie

Op 18 mei presenteerden de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks hun collegeakkoord tijdens een ingelaste Statenvergadering. De Pvda is positief verrast over het coalitieakkoord, waarin een aantal punten uit het PvdA verkiezingsprogramma zijn overgenomen, zoals de aandacht voor banen voor vmbo’ers, de transitie naar groene energie en de aanpak van leegstand. Het is alleen jammer dat dit zich niet vertaalt naar concrete doelstellingen. Ook de uitvoering laat te wensen over.
Gelukkig zegt het college open te staan voor samenwerking.

Werken aan Utrecht
De PvdA denkt graag mee met het college om een banenplan te realiseren, waar er gewerkt wordt aan banen voor jonge Utrechters en garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgelegenheid kan ook een effect zijn van doelstellingen op andere beleidsterreinen. Elke miljoen die de provincie investeert in bijvoorbeeld de realisatie van energiezuinige woningen, de transformatie van kantoren, de bouw van windmolens, het onderhoud van ons erfgoed en de aanleg van fietspaden, levert in de provincie 30 structurele banen op.

De keuze van de coalitie om nieuwe woningen vooral binnenstedelijk te ontwikkelen, is goed. Wel zou de PvdA graag zien dat de provincie een actieve rol gaat spelen om samen met de gemeenten er voor te zorgen dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden ingekort.
De PvdA zou ook graag zien dat de coalitie van de energietransitie een speerpunt zou maken, met concrete doelstellingen waar het college op afgerekend kan worden. De PvdA wil dat 16% van de energievoorziening duurzaam is in 2020. Daarbij kun je met dezelfde investering een veel groter effect bereiken door 300.000 woningen van energielabel F naar B brengen dan 50.000 woningen energie neutraal maken, zoals nu in het collegeakkoord staat. De PvdA had hier meer ambitie verwacht van een coalitie met GroenLinks en D66.

In verbinding
Ook kiest de PvdA voor een groene aanpak van de doorstroming van de A27. De PvdA pleit voor een verlaging van de snelheid naar 80 km per uur, zodat de luchtkwaliteit flink kan verbeteren en er ruimte is voor een extra rijbaan in de bestaande bak. Zo blijven we ook af van het prachtige natuurgebied Amelisweerd. Tijdens de campagne leek er zich een flinke meerderheid voor deze ideeën af te tekenen, ook bij bijvoorbeeld collegepartij GroenLinks en D66.
De PvdA hoopt dat deze coalitie echt openstaat om samen deze punten te realiseren in de komende periode en hun motto ‘In verbinding’ in de praktijk te brengen. Want wij gaan aan de slag om onze sociaaldemocratische ambities gerealiseerd te krijgen.