13 februari 2014

PvdA vindt voorstel GS ‘Hart van de Heuvelrug’ goed resultaat

Het doel van het programma ‘Hart van  de Heuvelrug’ is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort door het verbinden van de versnipperde natuur en het creëren van ruimte voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.  

In 2004 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met zeventien partners wat er toe heeft bijgedragen dat de meeste groene projecten op dit moment zijn afgerond. Deze overeenkomst zal medio 2014, na tien jaar samenwerking, eindigen en daarom heeft GS meerdere scenario’s voorgesteld waarin verwoordt werd in welke richting nieuwe onderhandelingen met de partners gestart zouden moeten worden.

 

De PvdA fractie steunt het GS voorstel ‘Richtinggevende kaders nieuwe samenwerking Hart van de Heuvelrug’. Reden voor deze steun is dat de gemeenten Soest en Zeist voor een derde de risico’s delen met de provincie. Wel heeft de PvdA fractie enkele kritische kanttekeningen geplaatst tijdens Provinciale Staten. Zo vindt de PvdA dat GS eerder aan de bel had moeten trekken wat betreft de kosten die zouden worden gedragen door de provincie immers, de economische crisis begon in 2008 en pas in 2012/2013 heeft GS enkele scenario’s geschetst. Wanneer dit eerder was gebeurd zouden onderhandelingen met partners eerder mogelijk zijn geweest. Daarnaast vindt de PvdA de uitgaven wat aan de hoge kant en heeft de fractie GS gevraagd elk halfjaar een rapportage te ontvangen over de projecten van Hart van de Heuvelrug.