7 oktober 2017

PvdA vraagt aandacht voor toegankelijkheid openbaar vervoer

De bus nemen is nog lang geen vanzelfsprekendheid voor mensen met een beperking, zo bleek op een door de PvdA georganiseerde bijeenkomst op donderdag 5 oktober in Amersfoort.

De PvdA had de week van de toegankelijkheid aangegrepen om aandacht te vragen voor de problemen die mensen met een beperking ervaren in het openbaar vervoer in Utrecht. Na een gesprek met vervoerder Syntus, gedeputeerde Jacqueline Verbeek en reizigersplatform ROCOV maakten alle genodigden een ritje met de bus door Amersfoort om de situatie in de praktijk te ervaren.

Filmpjes
Tijdens de bijeenkomst werden er door Syntus filmpjes gepresenteerd. De PvdA had hier in Provinciale Staten om gevraagd omdat zowel voor rolstoelgebruikers als voor buschauffeurs vaak nog onduidelijk is wat precies de regels zijn. Julie d’Hondt is als Statenlid van de PvdA blij met de filmpjes maar ziet ook verbeterpunten: ‘’De filmpjes zijn een eerste stap maar er moet ook nog veel gebeuren. Voor slechthorenden of slechtzienden bijvoorbeeld of mensen met een rollator gelden weer andere regels. Hoe zorgen we ervoor dat ook zij gewoon met de bus kunnen?’  De PvdA stelde eerder al de hoogte van de incheckpalen aan de orde. Deze bleken te hoog te zitten voor mensen in een rolstoel en zijn inmiddels verlaagd.

Busrit
Rolstoelgebruiker Arjan Koerts demonstreerde tijdens de busrit door Amersfoort wat het in de praktijk betekent om in een rolstoel met de bus te gaan. Zo is de plank om te bus in te rijden een succes, maar kan de rolstoelplek wel wat verbeteringen gebruiken. Als een chauffeur iets te hard door een bocht gaat of te hard remt, kan het namelijk zomaar gebeuren dat de rolstoel van zijn plek komt. Syntus geeft aan meer te doen aan bewustwording van het rijgedrag van chauffeurs zodat zulke situaties voorkomen kunnen worden. Toch laat Arjan Koerts zich zeker niet beperken door zijn handicap om gebruik te maken van het openbaar vervoer. ‘’Het openbaar vervoer geeft iedereen de vrijheid om overal heen te gaan, waar en wanneer hij maar wil en juist daarom moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn’’ beaamde ook Job Haug van het SOLGU. De PvdA benadrukt dat  goed openbaar vervoer niet alleen gaat over zo vol mogelijke bussen. ‘ Het gaat ons ook om de sociale functie van het OV: een toegankelijke bus en tram zorgen ervoor dat alle inwoners van Utrecht zelfstandig kunnen reizen’ , zegt Julie d’Hondt.’ We blijven er daarom aandacht voor vragen’’. 

RTV Utrecht deed ook verslag. Bekijk dit nu hier.