Door op 19 juni 2017

PvdA waarschuwt voor nieuwe golf van verzuring

In de bossen op de Veluwe vinden vogels tegenwoordig zo weinig kalk, dat hun kuikens al in het nest de pootjes breken. Dat zei dr. Arnold van den Burg van onderzoeksbureau Biosfeer vanmorgen in Vroege Vogels. Daarnaast zijn de schalen van de eitjes zo dun dat bij één derde van de eieren de inhoud al was verdroogd  voordat het ei kon uitkomen.

Aan het eind van de vorige eeuw is de ergste verzuring door zwaveldioxide uit de industrie en verkeer teruggedrongen, maar de uitstoot van stikstof is te hoog gebleven. Ook stikstof zorgt, naast vermesting, voor verzuring van het milieu. Tussen 1990 en 2015 daalde de stikstofuitstoot met zo’n 30%, maar inmiddels lijkt de uitstoot, met name door de intensieve veehouderij weer te stijgen. Naast de voortdurende uitstoot van verzurende stoffen is de schade aan het milieu uit het verleden ook nooit aangepakt, zei van den Burg.”

Buitengewoon verontrustend, vindt de fractie van de PvdA, en de vraag aan het college is of aangegeven kan worden hoe de provincie Utrecht er voor wat betreft deze hernieuwde/voortgaande verzuring, voorstaat. De PvdA vindt deze hernieuwde verzuring onacceptabel en pleit er dan ook sterk voor dat de Provincie hier actief tegen optreedt.

Voor meer informatie klik hier.