PvdA wil debat over kritisch rapport Uithoflijnorganisatie

2 februari 2018

De Utrechtse Statenfractie van de PvdA wil eerst met gedeputeerde Verbeek een debat over de kennelijke misstanden in de organisatie van de Uithoflijn voordat de Staten een besluit nemen over extra kredietverlening van 30 miljoen euro. Een debat hierover staat gepland voor aanstaande maandag. Donderdag besliste de gemeenteraad van Utrecht echter dat een geheim kritisch rapport over de organisatiestructuur van de Uithoflijn openbaar gemaakt zal worden. Eerder deze week bleek al dat niet 30 miljoen, maar zelfs 84 miljoen extra nodig is om de Uithoftram te laten rijden. De PvdA vindt het onverantwoord gezien deze nieuwe feiten om nu 30 miljoen toe te kennen en wil het debat uitstellen tot de commissievergadering op 19 februari aanstaande.

PvdA-Statenlid Julie d’Hondt is bezorgd. ‘Het was me het weekje wel voor de Uithoflijn. Woensdag kregen we te horen dat er bijna drie keer zoveel extra krediet nodig is voor de realisatie van de tram als eerder gevraagd, en vrijdag blijkt dat er van alles mis is in de organisatie. Daar wil ik eerst meer duidelijkheid over, voordat we zomaar 30 miljoen afrekenen. Wie weet wat voor lijken er nog meer  uit de kast kunnen vallen?’.

Het kritische auditrapport hadden de Statenleden al eerder vertrouwelijk mogen inzien. Pogingen vanuit de Staten om het rapport openbaar te maken werden geweigerd uit angst voor beschadiging  van personen en claims van marktpartijen. ‘Onzin’, vindt D’Hondt, ‘je kunt de informatie uit het rapport best zo presenteren dat het niet herleidbaar is tot individuele ambtenaren. En dat er een kritisch rapport lag, was al bekend. Wat het risico op claims vanuit de markt betreft was het kwaad dus eigenlijk al geschied’. Wat haar vooral verbaast is het gebrek aan sturing vanuit de provincie in dit project. ‘De organisatie is niet op orde, de extra miljoenen vliegen ons om de oren: het vertrouwen in een snelle en efficiënte realisatie van de tram, die belangrijk is om Utrecht en de Uithof bereikbaar te houden, is op dit moment ver weg. Daar wil ik eerst het gesprek met de verantwoordelijke gedeputeerde over aangaan om te kijken of zij onze zorgen weg kan nemen. Zo niet, dan moet er eerst orde op zaken gesteld worden,  voordat we 84 miljoen euro belastinggeld extra uitgeven’.

De PvdA maakt zich al jaren sterk voor de Uithoftram en wil dat deze zo snel mogelijk gaat rijden. Dat er vertraging optreedt doordat de werkzaamheden in het stationsgebied uitlopen kan de partij best begrijpen. ‘Maar het verzoek voor de extra 30 miljoen heeft daar eigenlijk niks mee te maken’ zegt D’Hondt. ‘In de toelichting staat dat men had gehoopt dat de tramremise 10 miljoen goedkoper zou uitvallen dan waarvoor hij was begroot en dat dit helaas niet het geval bleek te zijn. En voor de exploitatie en het beheer van de tram was überhaupt geen geld gereserveerd. Dat vindt de PvdA-fractie niet getuigen van een realistische begroting’, zegt ze. Of het verzoek tot uitstel van de besluitvorming van het honoreren van de gevraagde extra middelen wordt gehonoreerd is nog niet bekend. Ook de PvdA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad wil een debat met de verantwoordelijke wethouders over het kritische rapport, aangezien het een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente is.