Door op 9 februari 2015

PvdA wil goede arbeidsvoorwaarden voor facilitaire medewerkers Provincie Utrecht

Tijdens de Statenvergadering van 9 februari heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over de arbeidsvoorwaarden voor schoonmakers, cateringmedewerkers en beveiligers die bij de Provincie Utrecht werken. De fractie wil graag weten in hoeverre de provincie Utrecht als werkgever zorg draagt voor voldoende waardering van deze medewerkers.

Statenlid Ali Essousi: “Schoonmakers voeren sinds 2010 al actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Wij vinden als fractie dat schoonmakers, maar ook cateringmedewerkers en beveiligers recht hebben op goede arbeidsvoorwaarden en een nette behandeling. Ze doen belangrijk werk dat gezien mag worden!”

Afgelopen vrijdag werd bekend dat mensen die de gebouwen van de Rijksoverheid schoonmaken straks in dienst komen bij het Rijk. Eerder deed het kabinet dit ook voor andere beroepen zoals beveiligers. De Provincie Utrecht heeft echter de facilitaire diensten zoals schoonmaak, catering en beveiliging samengevoegd in één facilitaire bundel en uitbesteed, in het kader van kostenbesparing. Essousi: “We willen graag weten in hoeverre de provincie als werknemer zorg draagt voor voldoende waardering van deze medewerkers. Ook willen we weten of het een verbetering voor deze groep mensen betekent als zij in dienst genomen worden bij de provinciale overheid.”

In antwoord op de vragen van de PvdA-fractie laat gedeputeerde Van Lunteren weten dat hij dit nader moet uitzoeken. Hij hoopt over een week met antwoorden te komen.