2 november 2018

PvdA wil onderzoek naar gratis OV voor mensen met een kleine beurs

Vervoersarmoede is een reëel probleem in onze provincie. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet bekend, maar zeker is wel dat het voornamelijk gaat om mensen met een laag inkomen, mensen die werkloos zijn of werk zoeken, ouderen (met name vrouwen), mensen zonder rijbewijs, mensen met een migratieachtergrond en bewoners van plattelandsgebieden. Om die mensen te helpen hun weg te vinden wil de Statenfractie van de Partij van de Arbeid dat de provincie onderzoekt of we speciaal voor deze groep een gratis vorm van Openbaar Vervoer kunnen aanbieden. Daartoe dient de fractie aanstaande maandag 5 november een motie in bij de Provinciale Statenvergadering.

PvdA-Statenlid Julie d’Hondt: ‘Veel mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer om zich door de provincie te verplaatsen. Als de prijs van een bus- of tramkaartje een probleem is, ligt sociale uitsluiting op de loer. Wij willen dat iedereen mee kan doen, ook als de fiets of de auto geen optie is.’

Er zijn al veel initiatieven op gemeentelijk en regionaal niveau in Nederland en België waarbij mensen met een krappe beurs gratis of met korting met het OV kunnen reizen, bijvoorbeeld door dit te koppelen aan gemeentelijke kortingspassen voor mensen met een laag inkomen. Zeker op tijden buiten de spits is er voldoende ruimte in het openbaar vervoer. De Partij van de Arbeid-fractie wil weten wat de mogelijkheden en de kosten zouden zijn om een dergelijk systeem in de provincie te introduceren.