Door Willy Wagenmans op 7 maart 2016

PvdA wil sluitend plan voor veiligheid bij BASF

De afgelopen jaren is de veiligheid bij het chemieconcern BASF in de Meern in Utrecht, regelmatig onderwerp van discussie geweest. Het bedrijf is diverse keren stil gelegd vanwege overschrijdingen van milieunormen. De PvdA fractie in de stad Utrecht heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid geuit over de veiligheid van omwonenden en werknemers en bij het college aangedrongen op adequate  maatregelen. In november heeft de Utrechtse fractie nog vragen gesteld nav vervuilde grond bij BASF.

Sinds 1 januari 2016 is de provincie verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving bij BASF en niet langer de gemeente Utrecht. Al in februari moest gedeputeerde Pennarts de Staten meedelen dat de productie bij BASF opnieuw was stilgelegd vanwege overschrijding van emissienormen. Namens de Statenfractie van de PvdA heeft Willy Wagenmans daarom vandaag de problemen bij BASF geagendeerd in de commissievergadering Bestuur, Europa en Middelen. De PvdA  fractie  wil dat de gedeputeerde zorgt voor een sluitend plan voor de veiligheid bij BASF zodat nieuwe incidenten worden voorkomen. Voor een bedrijf dat zo dicht in de buurt van woningen en recreatievoorzieningen zit, mag de veiligheid geen risico vormen. De PvdA wil ook dat er voldoende capaciteit is voor het controleren van de veiligheid en het treffen van adequate maatregelen. Verder is aandacht gevraagd voor de communicatie met omwonenden.

Gedeputeerde Pennarts toonde begrip voor de bezorgdheid van de PvdA en andere partijen. Ze stelde voor dat de commissie eerst nader door de Omgevingsdienst wordt geïnformeerd over de situatie bij BASF. Mogelijk vindt ook nog een werkbezoek aan BASF plaats. Op de technische vragen zal schriftelijk worden geantwoord.

In 2012 kreeg BASF een dwangsom opgelegd omdat het bedrijf haar veiligheid niet op orde had. Sindsdien zijn er diverse incidenten geweest en op 6 maart 2015 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaal opnieuw tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van BASF. Nu zijn er in 2016 opnieuw overschrijdingen van de emissienormen vastgesteld die tot stillegging van BASF hebben geleid.

Willy Wagenmans

Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen.

Meer over Willy Wagenmans