Door Willy Wagenmans op 30 mei 2016

PvdA wil snel oostelijke aansluiting LIMES-weg Houten-Bunnik

De PvdA heeft bij gedeputeerde Verbeek van mobiliteit aangedrongen op snelle aansluiting in oostelijke richting van de N421, de Limesweg tussen Houten en de A12 bij Bunnik. Al meer dan twee jaar wachten bezorgde omwonenden van de N410 en Achterdijk en de gemeenteraden van Bunnik en Houten op de uitkomsten van toezeggingen hierover door het vorige college. Intussen blijkt uit de resultaten van een evaluatie naar de verkeerssituatie van de N421 dat het effect van de openstelling van de N421 voor het buitengebied nog beperkt is. Het sluitverkeer in het buitengebied is eerder toe- dan afgenomen. Met als gevolg filevorming tijdens de ochtend- en avondspits bij de kruising met N410 op de rondweg van Houten en gevaarlijke situaties voor met name fietsers. Ook de onveiligheid op de Rijsbruggerweg is ondanks de sluiting nog niet opgelost.

Volgens Willy Wagenmans, Commissielid van de PvdA is de snelle realisatie van de oostelijke aansluiting de sleutel voor een integrale oplossing van de verkeerssituatie in het buitengebied tussen Houten en Bunnik. De doelstelling om het buitengebied autoluw en veilig te maken blijft hangen op besluiten over de oostelijke aansluiting. Daarom moet deze er zo snel mogelijk komen. In haar reactie sprak Gedeputeerde Verbeek van een mogelijke 3/4e aansluiting, namelijk alleen van Houten richting Arnhem. Een nieuwe aansluiting vanuit Arnhem over de A12 zou niet haalbaar zijn. De PvdA wacht ook een dergelijk voorstel met belangstelling af, maar blijft zich inspannen om een volledige aansluiting tot stand te brengen.

Willy Wagenmans

Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen.

Meer over Willy Wagenmans