Door op 14 maart 2014

PvdA: ‘waarborg toegankelijkheid recreatiegebieden’

De PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht vindt dat recreatiegebieden ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk moeten blijven. Ook bij het beheer van recreatiegebieden slaan de bezuinigingen toe en zoeken overheden naar nieuwe inkomstenbronnen om die gebieden in stand te houden. Dat kan bijvoorbeeld via betaald parkeren of via activiteiten die geld opbrengen. De PvdA steunt de zoektocht naar alternatieve financiering, maar stelt wel als eis dat de kwaliteit van de natuur in stand moet blijven en dat de recreatiegebieden voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten blijven.

 

Tijdens de Statenvergadering van 10 maart werd gesproken over het opheffen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. Als onderdeel van de duurzame vernieuwing van de recreatieve voorzieningen in de provincie Utrecht lag er voor dit recreatieschap het voorstel om het per 1 januari 2018 op te heffen. De PvdA steunt dit voorstel, maar wel onder de strikte voorwaarde van blijvende betaalbaarheid en toegankelijkheid.