Door op 1 oktober 2014

PvdA zeer tevreden over de Openbaar Vervoer concessie

Op maandag 29 september vond de eerste reguliere Provinciale Staten vergadering sinds het zomerreces plaats. De zeker niet overvolle agenda bevatte toch twee zaken die voor de PvdA Statenfractie van belang waren te weten: de Openbaar Vervoer concessie en de Flora en Faunawet.

De Openbaar Vervoer concessie zal gaan voorzien in precies die zaken die voor de PvdA van belang zijn. Mensen moeten vaker voor het openbaar vervoer gaan kiezen en mensen die zelf niet mobiel zijn, moeten gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Verder zijn de extra bussen op de zeer drukke lijnen precies datgene dat de PvdA al jaren bepleit. Daarnaast is de PvdA ook tevreden over de plannen om OV goedkoper te maken in de daluren zodat de spits wordt ontlast. De PvdA wil wel dat de daluren ook daadwerkelijk goedkoper worden en niet dat de piekuren duurder worden. Ook de toezegging van de gedeputeerde om enkel schone bussen te laten rondrijden (in vooralsnog stedelijke gebieden) kan onze goedkeuring wegdragen.

Bij de behandeling van de Flora en Faunewet heeft de PvdA gepleit voor het institutionaliseren van  een ladder, door de PvdA Statenfractie omgedoopt tot ‘Ladder van Blom’, analoog naar de langzaam aan bekendheid winnende ‘ladder van Verdaas’ die niets anders inhoudt dan het stelselmatig afgaan van alternatieven voor de meest drastische maatregel, in het geval van Verdaas het uitbreiden van de infrastructuur (meer asfalt), wordt genomen. De ladder van Blom heeft betrekking op het afschieten van ganzen en voorziet in alle mogelijke maatregelen die moeten zijn uitgeput voordat kan worden overgegaan op het daadwerkelijk afschieten van ganzen. Gedeputeerde Krol heeft uiteindelijk toegezegd de ‘ladder van Blom’ mee te nemen in de overwegingen en deze te zien als ‘huiswerk’.