14 september 2013

PvdA zet zich in voor natuur en groen dichtbij huis

De PvdA zet zich in voor groenzones dichtbij huis. Genieten van rust en ruimte, een ommetje kunnen lopen, fietsen, hardlopen en de hond uitlaten dichtbij huis is voor veel mensen erg belangrijk. Zaterdag 14 september was Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid PvdA, in de provincie Utrecht voor een werkbezoek. De Utrechtse PvdA Statenfractie vroeg samen met wethouder Gilbert Isabella, gemeenteraadsleden, maatschappelijke organisaties en het gewestbestuur aandacht voor Haarzuilens en het Noorderpark.

natuurfoto2Claudia van Holsteijn (Natuurmonumenten), Marieke Fleer (het Recreatieschap) en Vera Geelen (Staatsbosbeheer) vertelden wat de stand van zaken is. Bart Beerlage (gemeenteraad) en Ursula Blom (Provinciale Staten) gaven informatie over de politieke achtergronden en daarna werd een rondgang gemaakt door het gebied. Kern van de boodschap: de maatschappelijke organisaties zijn heel actief met nieuwe vormen van groen ondernemerschap. De samenwerking tussen de overheden en maatschappelijke organisaties is goed. Maar het inrichten en beheer van niet-EHS gebieden loopt gevaar sinds de subsidie door staatssecretaris Bleker voor ontwikkeling van recreatiegebieden dichtbij de stad in het vorige kabinet is stopgezet.

Achtergrond 

De overheid heeft de afgelopen jaren met veel energie de groengebieden bij de stad Utrecht ontwikkeld. Het Noorderpark en Haarzuilens zijn daar voorbeelden van. Grond werd aangekocht en ingericht als natuur- en recreatiegebied. De gebieden, die bijna klaar zijn, worden intensief gebruikt door burgers van Utrecht. Een goede ontwikkeling, tot dat het vorige kabinet een streep door de rekening haalde. De groene gebieden rond de stad kregen geen geld meer van het Rijk en ook de provincie heeft maar beperkt aandacht voor deze gebieden. Daardoor komt de afronding van Haarzuilens en het beheer van het Noorderpark in gevaar. Nu het huidige kabinet ( staatssecretaris Sharon Dijksma) extra geld beschikbaar stelt voor de natuur, en de taken naar de provincie zijn gegaan, vraagt de PvdA  aandacht voor natuur en groen dichtbij huis. De PvdA pleit ervoor om het groengebied bij Haarzuilens af te ronden en voldoende geld beschikbaar te stellen voor onderhoud en beheer van het Noorderpark en Haarzuilens. Ook willen ze goede initiatieven, zoals Plant een boom, ondersteunen.