25 september 2018

PvdA’er Hans Oosters voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning

De Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten om de PvdA’er Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie. Hans Oosters is de opvolger van de huidige commissaris van de Koning, Willibrord van Beek die per 1 februari met pensioen gaat.

Hans Oosters (PvdA, 56) studeerde staats- en bestuursrecht in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Ook is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Wij feliciteren Hans Oosters van harte met zijn nieuwe positie en heten hem welkom in Utrecht!