2 december 2014

Reactie op vertrek Bert de Vries uit PvdA-fractie

Wij hebben kennisgenomen van het besluit van Bert de Vries om de Partij van de Arbeid en de PvdA-fractie in Provinciale Staten te verlaten. Wij herkennen ons niet in het beeld dat hij geeft als de reden voor zijn vertrek.

Wij wensen Bert de Vries succes toe in zijn nieuwe fractie, maar betreuren zijn beslissing ten zeerste.

 

De PvdA-fractie