Recreatie in de natuur toegankelijk en in balans

30 juni 2021

Het college heeft gehoor gegeven aan de wens van de Staten om aanvullende kaders op te stellen voor recreatie en toerisme.

De kaders geven meer richting, waardoor we straks beter onze controlerende taak kunnen vervullen. Toch is het goed om aandacht te vragen voor de zeggenschap van de Provincie, bij de samenwerking met partners, dus zorg ervoor dat we niet buitenspel worden gezet als provincie, zoals wij eerder ook vaak heb vermeld.

De Corona periode heeft duidelijk gemaakt dat buiten zijn, genieten van de natuur een goede invulling is voor vrijetijdsbesteding . Recreatiegebieden zijn daarom erg belangrijk. Hopelijk kunnen de ondernemers ook van profiteren en meer banen ontstaan. Al bij al win win situatie.

Wij zijn voorstander van openbare toiletten om openbare plekken, dus ook zeker op recreatie gebieden, zodat mensen met gemak kunnen genieten van de natuur wat ons te beiden heeft. Het verbaasd ons dat er amper voorzieningen zijn in onze provincie en dat er een motie nodig is om hier werk van te maken. Zeker na de eerder aangenomen motie, waar D66 naar refereerde.

Aanvullend de vraag of verzoek hoe zorg je ervoor dat het hufterproof, maar toch kwalitatief kan worden, dus zien wij graag dat dit punt zal worden meenemen met de verdere uitwerking van het voorstel.

Dan behoud natuur.. Lijkt me goed om de balans tussen genot en behoud van natuur in oogschouw te nemen, maar daarin niet door te schieten. Het zijn tenslotte recreatiegebieden..  De stilte gebieden, rust plekken, bescherming van kwetsbare natuur is bekend en wordt zeker rekening mee gehouden, dus prima geregeld.