Door op 6 februari 2014

Referendumverordening na ultieme poging toch aangenomen

De PvdA is groot voorstander van ons huidige systeem van indirecte, representatieve democratie. Dat biedt bij uitstek de mogelijkheid om compromissen te sluiten en belangen tegen elkaar af te wegen. Tegelijkertijd vindt de PvdA het van groot belang dat burgers ruim de mogelijkheid wordt gegeven om inbreng te hebben op concrete, voor hen belangrijke overheidsbeslissingen. Dat gebeurt nu al via gesprekken met statenleden, via hoorzittingen en soms zelfs via een opiniepeiling. Maar een referendum hoort ook thuis in dit rijtje van mogelijkheden om de stem van de burger hoorbaar te maken.

De PvdA is  dan ook blij dat de provincie Utrecht nu een referendumverordening heeft. Dat ging overigens bepaald nog niet vanzelf. Op maandagavond 3 februari werd door Provinciale Staten gesproken over de mogelijkheid voor burgers om een referendum te organiseren. Gedurende het debat leek het er geruime tijd op dat het voorstel van het College van GS geen meerderheid zou krijgen. Vier partijen, VVD en CDA , Cu en SGP hadden aangegeven sowieso geen behoefte te hebben aan die mogelijkheid. Voor de PvdA (maar ook voor andere partijen) was een belangrijk punt dat het voorstel op onderdelen onduidelijk was. Daarnaast moesten burgers in dit voorstel wel erg veel handtekeningen verzamelen om een referendum te organiseren. Samen met de SP diende de PvdA dan ook een drietal amendementen in om het voorstel te verbeteren. Ook die amendementen leken echter geen meerderheid te krijgen.

In een uiterste poging om aan burgers toch de mogelijkheid van een raadgevend referendum te bieden, hebben alle partijen minus de vier hierboven genoemde notoire tegenstanders vervolgens de handen in één geslagen. Dat leidde uiteindelijk tot een duidelijker formulering van het voorstel en tot een lagere instapdrempel.  Met een stemverhouding van 26 tegen 20 stemmen werd de verordening daarna aangenomen.

In het voorstel dat is aangenomen moeten burgers eerst 3000 handtekeningen verzamelen om een instapverzoek tot het houden van een referendum te kunnen indienen. Het uiteindelijke referendum zal worden gehouden als tenminste 45.000 burgers een verzoek ondertekenen.