Door Peter Weijland op 23 september 2013

Regiobijeenkomst Jeugdzorg een groot succes

Op maandagavond 23 september organiseerden het gewest en de statenfractie Utrecht van de Partij van de Arbeid samen een regiobijeenkomst over de transitie Jeugdzorg. De avond werd een groot succes mede dankzij de grote opkomst van 36 deelnemers en hun gerichte bijdragen aan de discussies.

Om 20.00u was de aftrap in het provinciehuis. Peter Weijland (gewestbestuur) heette iedereen welkom waarna Pauline van Viegen (statenlid) kort haar visie op de transitie uiteenzette. Onder leiding van Piet Overduin verspreidden de deelnemers zich vervolgens over vijf discussietafels om over even zoveel onderwerpen van gedachten te wisselen:

(1) de stem van de cliënt,

(2) het geluid van de PvdA,

(3) transitie of transformatie?,

(4) rechtspositie, en

(5) de veranderende rol van de overheid.

Er werden drie rondes gehouden van 20 minuten elk zodat iedereen drie tafels kon bezoeken.

20130923 Regio Jeugdzorg 2bAan de tafels zaten experts die discussie in goede banen leidden. Hetty Jobse (JIJ Utrecht), Loes Ypma (Tweede Kamer PvdA), Piet Overduin (Overduin&Co), Esther Lam (Keizerhof advocaten) en Rob Hundman (Parresia) gebruikten hun ervaring en expertise om alle geluiden aan bod te laten komen.

Opvallend was de inhoudelijke en gevarieerde inbreng van de deelnemers, voornamelijk raadsleden, professionals en adviseurs. Ook waren er een aantal jongeren van het cliëntenparticipatieforum U-2b Heard aanwezig. Iedereen had vanuit zijn eigen ervaring en expertise een stukje van de puzzel. Op iedere tafel lag een flip-over vel waarop de deelnemers aantekeningen maakten. Zo ontstonden vijf ‘mind maps’ die samen een compact verslag van de avond vormen.

In een plenaire slotsessie werden aan het einde van de avond  alle mind maps kort gepresenteerd. Na afloop waren er veel enthousiaste geluiden. Sommigen wilden een vervolg. Anderen een verdieping. De gedachte kwam op om de bijeenkomst over zes maanden nog eens te organiseren. Wij denken er graag over na.