Roep de Klimaatcrisis uit!

9 augustus 2021

In de laatste Statenvergadering voor het reces hebben we de kadernota behandeld. Wij hebben hier een motie ingediend die de gedeputeerde in IPO verband laat bespreken wat de nieuwe Europese Klimaatwet voor Utrecht betekent. De nieuwe klimaatwet, die op 24 juni door het Europees parlement is aangenomen, gaat uit van 55% CO2 reductie in 2030. Momenteel is de doelstelling voor Utrecht 49% CO2 reductie in 2030. Maar dat doel gaan we waarschijnlijk niet halen.

Waarom gaan we dat niet halen?
Omdat zowel de provincie als de gemeente hun inwoners alleen kunnen verleiden om maatregelen te nemen. Er is geen wet die mogelijk maakt dat een gemeente een wijk van het gas kan afhalen bijvoorbeeld. Gemeentes en provincies zijn dus tandeloos, maar hikken wel tegen een grote opgaaf aan. En als we dat dan doen door bijvoorbeeld zoeklocaties voor zon- en windenergie vast te stellen dan krijgen we hele veel weerstand. Veel mensen zeggen: windmolens kunnen toch op zee, of in elk geval niet bij mij in de buurt? Ja, dat kan maar dat zal nooit voldoende energie opwekken die we nodig hebben in Nederland. En eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, ook daar zijn nog veel drempels te nemen, al zie ik dit graag gebeuren.

En hoe zit het dan met waterstof of kernenergie?
Beiden zijn simpelweg geen optie. Ze zijn niet snel genoeg beschikbaar. Waterstof is een mooie belofte voor de toekomst, met name voor de industrie. Maar momenteel is het zo duur om waterstof te maken, en het kost heel veel energie dat het gewoon niet rendabel is. Een kerncentrale kost 10-15 jaar om te bouwen, en de business case is niet rond te krijgen, dat betekent dat er voor miljarden subsidie bij moet. Nog los van hoe je omgaat met het afval van een kerncentrale en de zeer beperkte beschikbaarheid van uranium, de grondstof voor een kencentrale.

Kunnen we dan niet wachten totdat er betere technologie is?
Nee, want klimaatverandering is al gaande. Afgelopen week hebben klimaatwetenschappers als aangegeven dat de extreme hitte in Siberië, en het westen van Amerika en Canada waar warmte na warmterecord wordt verbroken, en niet een klein beetje maar soms wel met 5-10 C. Maar dat is ver weg, wat hebben wij daar mee te maken? Nou, dichtbij zien we het ook. In Leersum bijvoorbeeld. Valwinden en extreme regenbuien komen vaker voor in een warmere atmosfeer. In een het IPCC rapport blijkt ook dat de gevolgen van slechts 1,5 graad opwarming al veel erger zijn dan we eerder gedachten.

We moeten dus nu aan de slag!
Urgenda gaat wederom naar de rechter, omdat Nederland nog te weinig doet om de huidige doelstellingen van CO2 reductie te halen. Wat mij betreft is er sprake van een klimaatcrisis. Het is ook hoog tijd dat we dat eens uitspreken. Het is geen symboolpolitiek, maar geeft de urgentie aan van het probleem. Verhogen van de doelstellingen is wat mij betreft prima, maar dan moeten gemeentes en provincies wel tanden krijgen om beleid te maken en dat te kunnen uit te voeren en te handhaven. Dus een hogere doelstelling is prima, Maar dan moeten gemeentes en provincies in positie worden gezet om die doelstelling te halen, met wetgeving en uiteraard voldoende geld!

Ieder verticaal streepje staat voor één jaar, van het begin van de metingen in 1901 tot en met 2019. De kleur van het streepje geeft de gemiddelde temperatuur van dat jaar aan: blauw voor relatief koele jaren, rood voor relatief warme jaren.