15 juni 2013

Rust en natuur dicht bij huis belangrijk voor bezoekers van Den Treek

Zaterdag 15 juni hebben de PvdA-Statenfractie Provincie Utrecht en het PvdA-gewestbestuur gecanvast in het groen. Aan bezoekers van natuurgebied Den Treek vroegen zij wat hun favoriete natuurgebied was, hoe vaak zij de natuur in gaan, wat zij goed vinden en waar zij minder tevreden over zijn en wat zij belangrijk vinden.

Vrijwel alle bezoekers reageerden positief op het canvassen en op de aandacht van de PvdA voor natuur. Wat opviel is dat de bezoekers van den Treek niet alleen uit de provincie Utrecht komen, maar ook uit andere delen van het land.

Het favoriete natuurgebied is het bos in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug,  en de bezoekers van en Treek gaan gemiddeld 1 á 2 keer per week de natuur in. Natuur moet vooral een rustig leefklimaat zijn, meer voorzieningen en informatie hoeft niet zo nodig, er is al genoeg. Toegankelijkheid is voor bezoekers van natuurgebieden belangrijk, al naar gelang de specifieke groep. Bijvoorbeeld voor hondenbezitters is de toegankelijkheid van paden voor honden belangrijk, en voor ouders met jonge kinderen de begaanbaarheid van paden voor een buggy.

In de gesprekken kwamen soms ook andere onderwerpen aan bod, zoals de zorgen over alle bezuinigingen in de zorg en het afschaffen van het persoonsgebonden budget.  Ursula Blom en Dursun Kilic, woordvoerders Ruimte, Groen en Water,  zullen de antwoorden op de vragen meenemen in de debatten rond het natuurbeleid in provinciale staten in september. Yvon Horsten van het gewestbestuur neemt de antwoorden mee bij verdere acties van het gewestbestuur.