Schriftelijke vragen over toegangsprijs Henschotermeer

Door Osman Suna op 28 november 2017

De PvdA heeft op maandag 26 november schriftelijke vragen gesteld over het plan om vanaf 2018 toegangsprijzen te hanteren bij het Henschotermeer. In het Algemeen Dagblad van 25 november 2017 is een artikel te lezen waarin wordt vermeld dat  de toegang tot het Henschotermeer vanaf 2018 niet meer gratis zal zijn. 

De nieuwe exploitant van Henschotermeer heeft besloten om vanaf 2018 toegangsprijzen te vragen. Het vragen van een toegangsprijs is niet in de lijn met het voornemen van de Provincie om de recreatiegebieden voor de bevolking zo goedkoop of kosteloos te houden. Dit onderwerp is vaker aan de orde geweest bij de besprekingen van wijzigingsvoorstellen omtrent recreatieschappen.

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen gesteld:

1.     Is het College op de hoogte van het besluit van de exploitant en wat is daarop uw reactie?

2.     Welke afspraken zijn gemaakt omtrent beheer van Henschotermeer met de nieuwe beheerder en wat zijn de wijzigingen t.o.v. de afspraken met Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied?

3.     Is er door de eigenaar van het grondgebied eerder signalen gekomen dat de beheerkosten problemen zouden opleveren, wanneer recreatieschap zou ophouden te bestaan?

4.     Heeft u enig informatie over het tekort aan kosten voor het beheer van Henschotermeer in de nieuwe situatie, waardoor deze maatregel wordt toegepast?

5.     Er is geen duidelijkheid over de toegangsprijzen, behalve dat de wens is om het `betaalbaar´ te houden. Welke bedrag is in de ogen van het college, maximaal betaalbaar?

6.     Bent u, net als ons, bereid om in te gaan tegen dit besluit en zo de toegang voor Henschotermeer kosteloos te houden? Zo ja, welke mogelijkheden heeft de Provincie om het tegen te houden?

Osman Suna

Osman Suna

Mijn naam is Osman Suna (40) en ik woon al 31 jaar in Soest. Ik ben gelukkig getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Tot begin 2017 was ik namens de PvdA raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Soest. Ik heb de opleiding MBRT gedaan in Eindhoven en werk sinds 2005 in het

Meer over Osman Suna