Door op 30 mei 2013

Startbijeenkomst vakgroep Jeugdzorg op 25 juni

De PvdA-fractie start binnenkort met een vakgroep Jeugdzorg. Twee weken geleden plaatste ik een oproep gericht aan PvdA-leden met kennis van (onderdelen van de) Jeugdzorg en enthousiasme om deze kennis in te zetten om zo de jeugdzorg samen te verbeteren. En enthousiasme was er! Er kwamen veel meer reacties binnen dan verwacht. Op basis van de reacties hebben we besloten de startbijeenkomst van de vakgroep te laten plaatsvinden op 25 juni.

Wie zich heeft aangemeld krijgt morgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.