Door op 3 februari 2014

Succesvolle Jeugdzorg-bijeenkomst met PvdA Gemeenteraadsleden uit Utrecht

Op woensdag 29 januari organiseerde de PvdA fractie samen met de vakgroep Jeugdzorg een bijeenkomst voor (aanstaand) raadsleden in de provincie Utrecht. In drie sessies werd inhoudelijk op een aantal aspecten van de jeugdzorg in gegaan. Zo konden de raadsleden in gesprek met ouders van cliënten, werd er een sessie aangeboden over hóe de transformatie van de jeugdzorg in de praktijk vorm te geven en konden de deelnemers horen hoe Bureau Jeugdzorg Utrecht omgaat met de veranderingen en de implicaties van de nieuwe jeugdwet.

Dankzij de inzet van Tanno Klijn, Erwin Derks en Marion Welling én de grote opkomst kunnen we spreken van een succesvolle avond. Na de raadsverkiezingen zullen we dan ook een vervolg op deze bijeenkomst organiseren.

Binnenkort treft u hier ook impressies van de verschillende deelsessies die tijdens de avond plaatsvonden.