19 juni 2013

Succesvolle PvdA bijeenkomst woningmarkt

“Wat gaan we doen met 10 miljoen”

Op uitnodiging van de PvdA-statenleden Kasper Driehuijs en Dursun Kilic kwamen 19 juni bijna 100 beleidsmakers, raadsleden, ontwikkelaars, (ver)huurders, aannemers, statenleden en wethouders bijeen op het provinciehuis. Het thema was de vastzittende woningmarkt en vooral mogelijke oplossingen hiervoor.

wonen conferentieOnder leiding van dagvoorzitter Gilbert Isabella (PvdA-wethouder Utrecht) werd na een blik op de zeer verontrustende cijfers van de Kamer van koophandel inzake faillissementen in de bouw afgetrapt met vier inleidingen door Patrick Joosen (Bouwfonds), Liesbeth Marchesini-Franso (Mitros), Klaas Wiersema (VVD-wethouder Stichtse Vecht) en gedeputeerde Ralph de Vries (D66).

De Provincie Utrecht heeft 10, ja zelfs bijna 11 miljoen, beschikbaar voor maatregelen op de woningmarkt. Met referentie aan de titel van de conferentie hadden alle deelnemers 5 cheques gekregen van elk 2 miljoen euro. Deze konden toebedeeld worden aan nieuwe of bestaande instrumenten.

In vier deelsessies werd verder ingezoomd op deze oplossingen. Aanjagen, stimuleren en faciliteren is een rol die vrijwel alle deelnemers voor de Provincie zien weggelegd. De Provincie moet daarbij een platform zijn voor innovatie. Het beschikbare budget hoeft niet op en moet vooral op “een slimme manier” worden ingezet: geen platte subsidies om exploitatietekorten te dekken maar zichzelf terugverdienende investeringen, bv in duurzaamheid.wonenconferentie3

Belangrijk knelpunt zijn ook de financieringsmogelijkheden voor particulieren en investeerders. (Door)startersleningen werden door veel aanwezigen toch als een succesvol instrument gezien. Daarbij moeten we wel opletten op de verschillende voorwaarden die daarbij gehanteerd worden. De Nederlandse banken zijn niet meer zo scheutig met het uitlenen van geld en de rente is relatief hoog. Daarom is het interessant om de Duitse banken naar Nederland te halen en zo meer en gunstiger hypotheken te verstrekken. En wat is nu een mooiere vestigingsplaats dan Utrecht? Provincie zou daarbij kunnen helpen in het ontwikkelen van financiële constructies.

wonenconferentie4Als knelpunt werd ook de soms onnodige bureaucratie naar voren gebracht. Bestemmingsplannen zouden veel meer ruimte moeten laten voor functiewijziging van panden. Veel leegstaande kantoren, maar ook winkels en zorgtehuizen, kunnen worden omgebouwd naar woningen voor studenten en starters. De overheid zou daarbij kunnen ondersteunen door bv een behoeften- en mogelijkhedenonderzoek te laten uitvoeren. Maar weer anderen zien voor de Provincie een veel grotere rol: het overnemen van het ISV als het rijk daar mee stopt.wonenconferentie5

We kunnen als PvdA-statenfractie terugkijken op een geslaagde middag. We bedanken iedereen voor zijn/haar komst en inbreng. Alle ingebrachte ideeën zullen we verzamelen en delen met de gedeputeerde en onze collega-fracties in de Staten. Samen willen we kijken of er aanvullingen op het bestaande beleid wenselijk en mogelijk zijn. Er is immers maar 1 belang: en dat is een vitale woningmarkt waarop alle inwoners van Utrecht naar tevredenheid hun eigen plekje kunnen vinden.