Door Rob van Muilekom op 19 augustus 2016

Tijd voor een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fractiemedewerker!

De PvdA- fractie in Provinciale Staten van Utrecht zoekt een

Fractiemedewerker/communicatieadviseur

De zes leden (inclusief 1 commissielid) tellende fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht wordt ondersteund door een fractiemedewerker. Vanwege het vertrek van de huidige fractiemedewerker is er nu een vacature. Een leuke en uitdagende parttime (16 uur) functie, dienstbaar aan de fractie, maar met veel ruimte om eigen prestaties neer te zetten. De functie wordt vooralsnog ingevuld voor een periode van een jaar, met zicht op verlenging.

Profiel

De functie
Je ondersteunt de fractie inhoudelijk, administratief en organisatorisch. Externe communicatie (bijhouden social media, verzorgen van de nieuwsbrief, opstellen persberichten, contacten onderhouden met de media) en het inhoudelijk ondersteunen van de fractieleden op de verschillende portefeuilles vormen een belangrijk deel van je takenpakket.
Daarnaast organiseer je de fractievergaderingen en je zorgt dat de stukken worden gemaakt, de agenda op tijd uit is, je maakt besluitenlijsten en zorgt dat afspraken worden nagelopen. Je organiseert werkbezoeken en ontwikkelt activiteiten op aanwijzing van leden van de fractie.

Communicatief sterk
Als fractiemedewerker ben je (in nauwe samenwerking met de leden van de fractie) verantwoordelijk voor de externe communicatie van de fractie.
Jij:
– hebt gevoel voor (provinciale) politieke en bestuurlijke verhoudingen en weet de standpunten van de PvdA-fractie te vertalen naar duidelijke berichten op zowel sociale als traditionele media;
– gaat gemakkelijk om met de moderne media;
– kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken;
– hebt een opleiding op HBO/WO niveau;
– hebt aantoonbare ervaring of affiniteit op het gebied van communicatie.

Gericht op het boeken van resultaten
Je reageert snel en effectief op gebeurtenissen en bent continu gericht op het bereiken van resultaten, stelt ambitieuze maar wel realistische doelen. Je bent pro-actief en neemt zelf, in overleg met de fractieleden, initiatieven om resultaten te bereiken.

Werkt samen met een sterke PvdA in de Staten
Je wilt en kunt werken in groepsverband, bent een goede collega/partner en bent dienstbaar aan de fractie.

Kunt plannen en organiseren
Je kent je eigen werkzaamheden, weet wat er gedaan moet worden, bepaalt op effectieve manier doelen en prioriteiten. Je werkt zorgvuldig en stelt acties, tijd en middelen vast om de doelen te bereiken, weet opdrachten snel en vooral praktisch handen en voeten te geven.

Zelfstandig
Je werkt zelfstandig voor de Statenfractie. Het is een duidelijke eenpitsfunctie, daar moet je tegen kunnen. Maar je bent geen solist of iemands persoonlijk medewerker. Je deelt je eigen tijd in en bent via internet en mobiel elke dag bereikbaar.

PvdA netwerk
Je bent lid van de PvdA of je hebt daar aantoonbare affiniteit mee . Als fractiemedewerker speel je een stimulerende rol in het ontwikkelen van het PvdA netwerk in de provincie door de fractieleden: raadsleden, wethouders, maar ook andere fractiemedewerkers. Daarnaast investeer je in de contacten met de PvdA in “Den Haag”en het partijbureau in Amsterdam.

Flexibel in tijd
Je bent op de maandag altijd op het provinciehuis en zo nodig soms ook op andere dagen in de week. Je bent er soms ook op avonden of zaterdagen als dat nodig is. Je bent goed (telefonisch/per e-mail) te bereiken en in principe in staat om op korte termijn op verzoeken te reageren. Je aanstelling omvat gemiddeld 16 uur per week.

Positie
De fractiemedewerker is in dienst van de Stichting PvdA, provinciale Statenfractie Utrecht. De voorzitter van de fractie is je direct leidinggevende. Je wordt bezoldigd op basis van de cao die geldt voor medewerkers van de PvdA en neveninstellingen. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt je salaris € 2236,- tot maximaal € 3248,- (per 1 januari 2013, voltijd). Verlof neem je in principe tijdens recesperioden. Het dienstverband geldt voor de periode van een jaar. De indiensttreding is per oktober 2016, of anders in ieder geval zo spoedig mogelijk.

Taken
a. Communicatie
Neemt initiatief m.b.t. het verbeteren van de externe communicatie
Is pro-actief in het communiceren over de activiteiten en resultaten van de fractie naar buiten
Kan goed omgaan met moderne media
Voorbereiden, plannen en verzenden nieuwsbrief
Website up to date houden
Perslijst actueel houden

b. Secretariaat van de fractie:
Coördinatie ingekomen post, waaronder de uitnodigingen
Afhandeling uitgaande post
Zorgdragen dat de fractie bereikbaar is
Beheer en actueel houden van adressenbestanden

c. Fractievergaderingen:
Planning en reservering locaties en catering
Verzamelen en verzenden van stukken
Besluitenlijsten maken en toezien op uitvoering
Archief bijhouden van vergaderingen en inbrengen per dossier in PS- en commissievergaderingen.

d. Activiteiten fractie:
Ideeën omzetten in plannen van aanpak voor bijvoorbeeld de organisatie van een debatavond of een werkbezoek van zowel individuele leden als de gehele fractie
Ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten
Bijdragen aan inhoudelijke voorbereiding activiteiten en onderzoek op verzoek van de fractieleden.

Voor informatie kun je terecht bij de fractievoorzitter, Rob van Muilekom (06-18982141) of fractielid Julie d’Hondt (06-22301064).

Je mag ook meteen reageren door het insturen van een motivatie van je belangstelling en een CV. Dat kun je opsturen naar pvda@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van vacature fractiemedewerker.
Je sollicitatie dient uiterlijk 5 september binnen te zijn. De gesprekken vinden plaats op maandagavond 12 september.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom