Door Rob van Muilekom op 25 september 2017

Tijdelijke stop op uitbreiding geitenhouderijen in Utrecht voorlopig van de baan

Vandaag hebben Provinciale Staten besloten dat er voorlopig geen stop komt in de provincie Utrecht voor de uitbreiding van het aantal bestaande en nieuwe geitenhouderijen. Wij betreuren dit.

De PvdA had in de Provinciale Statenvergadering van 25 september gepleit voor een moratorium van tenminste 6 maanden waarbij er geen nieuwe geitenhouderijen in Utrecht gevestigd mochten worden, dat bestaande bedrijven niet mochten uitbreiden en dat andere boerenbedrijven niet mochten worden omgebouwd tot geitenhouderij.

De gezondheidsrisico’s zijn te groot. Mensen die in een straal van twee kilometer van een geitenhouderij wonen hebben een veel grotere kans op een longontsteking en in Gelderland is inmiddels vastgesteld dat tien procent van alle longontstekingen in die provincie gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van een geitenhouderij.

Al lange tijd pleit de PvdA voor veel meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid in relatie tot intensieve veehouderij. Onlangs stelden we in de Statencommissie Ruimte Groen en Water (RGW) vragen aan het College over de volksgezondheid nabij geitenhouderijen. De PvdA maakt zich voortdurend sterk voor een gezonde leefomgeving, juist ook op het platteland.

De PvdA had graag gezien dat er nu aan de noodrem was getrokken. Diverse onderzoeken zijn reeds gestart die duidelijkheid moet bieden onder welke omstandigheden de geitenhouderijen weer kunnen groeien. Ook dient er een toetsingskader voor gemeenten te komen die aanvragen voor een exploitatievergunning moeten beoordelen. Juist omdat er nog geen duidelijkheid is, vindt de PvdA dat er zo min mogelijk risico genomen moet worden en er een tijdelijk moratorium van geitenhouderijen ingesteld zou moeten worden.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom