4 december 2018

Uithoflijn – van samen sturen geen sprake

Dat er veel is mis gegaan rondom het project Uithoflijn wisten we natuurlijk al. Het rapport Samen sturenvan de Rekenkamer onderstreept dat en laat ook zien dat het erger is dan we dachten. Terecht geeft de Rekenkamer de kwalificatie onprofessioneel.

De PvdA ziet bevestiging van eerdere vermoedens in het harde gezamenlijke rapport van de Utrechtse en Randstedelijke Rekenkamer over de misstanden bij de Uithoflijn, dat vandaag is gepubliceerd. Er is heel veel mis gegaan bij dit project op veel vlakken. De kosten als gevolg daarvan zijn voor heel Utrecht enorm,aldus Rick van der Zweth en Rob van Muilekom, respectievelijk fractievoorzitter van de Raads- en Statenfractie van de PvdA.

De cynische titel Samen Sturenvan het Rekenkamerrapport zegt genoeg. Niemand stuurde en van adequate samenwerking tussen projectorganisatie Uithoflijn, stad Utrecht en provincie Utrecht was geen sprake.

Het gaat om kosten die niet in beeld waren, potjes onvoorzien die veel te laag waren gehouden, aansturing die tekort schoot, adviezen die niet werden opgevolgd en ook nog eens onvolledige en niet tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad en de provinciale staten.

Mede door de onprofessionele organisatie en aansturing moeten we maar liefst 84 tot 102 miljoen extra ophoesten om de zo gewenste tram op tijd te laten rijden.In de raad en Staten moeten we voor elke euro strijden die we willen uitgeven voor goed toegankelijk openbaar vervoer, extra zorg of het bestrijden van armoede. Deze miljoenen extra gaan ten koste van andere dingen die wij in de stad en provincie kunnen doen,zeggen Van der Zweth en Van Muilekom.

Wat de PvdA-fracties betreft liggen alle opties op tafel. De betrokken bestuurders, voorheen gedeputeerde Verbeek (VVD) en nu gedeputeerde Straat (VVD) en in de stad wethouder Van Hooijdonk (GL) en de vaak slecht aangehaakte wethouder Stationsgebied Everhardt (D66) hebben hier een grote rol in gehad. De betrokken bestuurders hebben wat uit te leggen aan de Utrechters.