Door Julie d’ Hondt op 16 februari 2018

Update perikelen Uithoflijn

Het zijn roerige tijden voor de Utrechtse provinciale politiek. Vorige week stapte gedeputeerde Verbeek op, na het openbaar maken van een zeer kritisch auditrapport over de organisatie van de Uithoflijn, een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente Utrecht. In het rapport stond dat met name binnen het provinciale deel van het project van alles mis was met de aansturing en niet duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk is, wat grote risico’s met zich meebrengt wat betreft de kosten en de planning. En dat bleek al direct het geval, want afgelopen maandag moesten we in een ingelaste Statenvergadering gelijk beslissen over een extra krediet van bijna 80 miljoen, om de Uithoflijn eind 2019 (dus ruim vier jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was) te laten rijden.

Een lastig dilemma voor de Partij van de Arbeid-fractie. Hoe konden we nu instemmen met zo’n enorm bedrag, als we niet zeker weten of het college de boel onder controle heeft? Maar als we niet zouden instemmen met het extra geld, zou de tram alleen nog maar meer vertraging oplopen. Tijdens het debat beloofde plaatsvervangend gedeputeerde Van den Berg (D66) dat wij op korte termijn een verbeterplan zouden krijgen. We hebben getwijfeld of we nu een deel van het benodigde bedrag zouden vrijgeven en pas na beoordeling van dat verbeterplan de rest. Maar daarmee zouden we de zaak alleen maar ingewikkelder maken, en daar heeft niemand wat aan, zeker niet de mensen die nu nog bijna twee jaar als haringen in een ton met buslijn 12 naar De Uithof moeten.

Wel vonden wij dat we als Statenleden ook naar onszelf moeten kijken: wij moeten veel strakker sturen op dit megaproject. Helaas werd onze motie, die vroeg om regelmatige rapportages over de voortgang van het project en de verbeteringen in de organisatie, door de coalitiepartijen weggestemd. Desondanks gaat de Partij van de Arbeid-fractie dit project natuurlijk vanaf nu wel heel kritisch volgen!

En dan was er nog een brief van de U10-gemeenten, die boos zijn dat het extra geld voor de Uithoflijn ten koste gaat van allerlei fietsprojecten in de regio. Terecht, maar later bleek dat niet alle wethouders de brief hadden gezien voordat ie naar de provincie gestuurd werd. Hierover volgt maandag nog een nieuw spoeddebat. Want het is wel gek dat met name de Statenfracties van GroenLinks en D66 (beide in de coalitie) in alle toonaarden ontkenden dat de wethouders niet waren ingelicht. Was dit een gemene streek van de GroenLinks en D66- wethouders in de gemeente Utrecht, verantwoordelijk voor vervoer en het stationsgebied, om de gedeputeerde het laatste zetje richting opstappen te geven? Wat voor rare spelletjes zijn hier gespeeld met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht? Maandag weten we hopelijk meer. Maar voor de zekerheid zou ik maar op de Partij van de Arbeid stemmen op 21 maart.

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt