20 februari 2018

Update Uithoflijn: spoeddebat loopt met een sisser af

De kwestie ”de Uithoflijn” bereikte afgelopen week een hoogtepunt. Er werden politieke spelletjes gespeeld in de extra Statenvergadering van 12 februari en vervolgens was er de twitterdiscussie tussen ex-gedeputeerde van de VVD Verbeek en fractievoorzitter van GroenLinks Bekkers die elkaar beschuldigden leugens te verspreiden. Achteraf bleek ook dat niet alle wethouders van de U10 de zeer kritische brief richting Gedeputeerde Staten en mevrouw Verbeek ondersteunden, zo bleek bij navraag en onderzoek van RTV Utrecht. D66-fractievoorzitter in de Staten Niels Hoefnagels wist 12 februari meermaals te melden dat alle wethouders deze brief steunden; niet dus. Al deze poppenkast was voor de Partij van de Arbeid reden om het spoeddebat van gisteravond te steunen. Dit debat moest de onderste steen bovenbrengen en voor altijd duidelijkheid scheppen over wat er nu echt gebeurd was.

De PvdA vindt dat het belang van sterke regio’s in dit hele debacle op de achtergrond is geraakt. Sterke regio’s zijn hard nodig, op alle gebieden. Utrecht is het knooppunt van Nederland en een regio waar veel mensen wonen. De regio kent veel uitdagingen, zeker ook op het gebied van mobiliteit, met de trein, de fiets, te voet en ook met de auto. De samenwerking tussen de U10-gemeenten en de Provincie lijkt volledig op de klippen gelopen te zijn en dit is niet in het belang van de sterke regio.

De inmiddels beruchte U10-brief is kritisch op het mobiliteitsprogramma. Het is te weinig vernieuwend en haakt niet in op de uitdagingen van deze tijd. Buiten deze feiten om lijkt het alsof regiogemeenten en Provincie compleet langs elkaar heen werken in plaats van samenwerken. De schuld van de grote vertraging van de Uithoflijn en de meerkosten van 84 miljoen euro is zeker voor een groot deel te leggen bij de stad Utrecht, waar GroenLinks-wethouder van Hooijdonk en D66-wethouder Everhard verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het stationsgebied en de Uithoflijn. Het aanspreken van de betrokken wethouders van de verschillende U10-gemeenten vindt de PvdA iets voor lokale fracties.

In het debat erkende D66 fractievoorzitter Hoefnagels dat hij onjuiste informatie had verspreid over de zeer kritische brief die door alle U10 wethouders gekend en ondersteund zou zijn. GroenLinks fractievoorzitter Bekkers was eerlijk door te stellen dat de kritiek op Verbeek al langer speelde en dat GroenLinks een eventuele motie van wantrouwen waarschijnlijk wel ondersteund zouden hebben. De VVD-fractie was vooral boos op de stad Utrecht en ook op GroenLinks en D66 die grote druk op Verbeek hadden gezet. Illustrerend voor de verstoorde verhoudingen in de coalitie was de uitspraak van VVD-woordvoerder Joustra, waarbij hij stelde dat het enige wat de VVD nog bond aan de coalitie het papieren coalitieakkoord was. GroenLinks vindt, naast oppositiepartijen als de PvdA en CU, dat het roer om moet in het mobiliteitsprogramma. Er moet meer aandacht komen voor het OV , de fiets en auto en dan vooral in samenhang met elkaar.

Dat er van alles niet klopte en dat D66 en GroenLinks de Staten en de Utrechters op het verkeerde been hebben gezet moge duidelijk zijn. Maar de vraag ”hoe nu verder?” was voor de PvdA belangrijker. Hoe kunnen we het vertrouwen in elkaar, tussen de Provincie en de regiogemeenten en in de provinciale politiek herstellen? Hoe gaan wij de grote uitdagingen op het gebied mobiliteit te lijf? Hoe houden we Utrecht bereikbaar en mobiel?

Het debat liep uiteindelijk met een sisser af. De VVD trok op het laatst haar coalitiesplijtende motie terug om de stad Utrecht onder curatele te stellen. De rol van D66 en GroenLinks in het aftreden van gedeputeerde Verbeek bleek hoofdonderwerp van het debat. Toch lieten de coalitiepartijen zich ten slotte van hun “beste” kant zien en gaven aan het ”huwelijk” te willen voortzetten, ondanks de overduidelijke grote inhoudelijke verschillen en verslechterde onderlinge verhoudingen en irritaties . Plaatsvervangend gedeputeerde Van den Berg gaat op verzoek van de PvdA in gesprek met de wethouders van de stad Utrecht en de omliggende gemeenten om de problemen rondom het mobiliteitsprogramma op te lossen en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

We zien graag dat er aan de slag gegaan wordt om de mobiliteit van de Utrechters te verbeteren!