Door Kees de Kruijf op 6 november 2018

Utrecht weer blij met de bij

De PvdA  wil vanaf 2019 een Utrechtse bijendag te organiseren omdat het niet goed gaat met de bij. Van de 359 bijensoorten die in Nederland voorkomen, worden er 181 bedreigd in hun voortbestaan. Driekwart van de circa 100 landbouwgewassen heeft bijen nodig voor de bestuiving. Het gaat daarbij vooral om groente- en fruitsoorten. Dat het niet goed gaat met de bij is dus een serieus probleem.

De achteruitgang van de bij heeft meerdere oorzaken. De moderne en grootschalige landbouw is er een van. De verandering van het landschap, vermesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben invloed op het voortbestaan van de bij. Dit geldt ook voor de klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt dat kleine aanpassingen in het landschap al een groot verschil kunnen maken voor bijen. Om meer aandacht te vragen voor de bij wil de PvdA een jaarlijkse bijendag organiseren in de provincie Utrecht. We zouden graag zien dat bijvoorbeeld gemeenten, particuliere grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties meedoen met de dag. Om ervoor te zorgen dat de bijendag er volgend jaar ook echt komt, dienden we op 5 november een motie in tijdens de begrotingsbehandeling van de Provincie. Het voorstel werd breed gesteund door andere partijen.