Door Sytse Koopmans op 7 september 2018

Concept Programma’s voor de verkiezingen 2019

De concept programma’s 2019-2023 voor Provinciale Staten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn opgesteld. Het is de bedoeling om deze programma’s in de ledenvergadering van 29 september vast te stellen.

Als je in één van de programma’s iets wilt wijzigen (iets toevoegen, iets schrappen, iets anders formuleren) stuur dan je voorstellen vóór zaterdag 15 september a.s. op naar de secretaris ([email protected]) en geef duidelijk aan op welke regels in het programma je wijziging slaat en of het over PS of het Waterschap gaat.

Concept programma Provinciale Staten 2019-2023

Concept programma Stichtse Rijnlanden 2019-2023 

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans