18 maart 2013

Verslag Provinciale Staten vergadering

Afgelopen maandag 18 maart was er weer een Provinciale Staten vergadering. Het was een vergadering waarin het Utrecht Science Park, het Prinses Maximacentrum en het asbestdebacle werd besproken. Het was geen verassing dat het asbestdebacle de vergadering overheerste.

Cofinanciering Utrecht Science Park
De PvdA ziet werkgelegenheid graag als primaire output van economisch beleid. Statenlid Ali Essousi heeft daarom meerdere malen bij Gedeputeerde Staten aangedrongen om de ambities op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsplaatsen te koppelen aan het economisch beleid.
Om deze reden zijn wij erg tevreden met het feit dat de campus momenteel goed is voor 900 arbeidsplaatsen binnen 60 bedrijven. Wij zijn vooral blij met de ambitie van het Utrecht Scoence Park om door te groeien naar 3000 arbeidsplaatsen. Om deze reden hebben wij het verzoek voor cofinanciering van deze projectorganisatie gesteund.

Prinses Maximacentrum
In de Provinciale Staten is het Prinses Maximacentrum voor kinderoncologie als provinciaal belang aangemerkt. Een mogelijk inpassingplan is van tafel. In het debat heeft Ursula Blom aangegeven dat de PvdA vooral voor een snelle realisering van het Prinses Maximacentrum is.
Een uitgebreide behandeling door twee overheidslagen komt de snelheid niet ten goede. De gemeente Utrecht pakt dit project voortvarend en zorgvuldig op. Ursula heeft aangegeven te streven naar collegiaal bestuur van de provincie en de gemeente Utrecht. De nieuwe uitbreiding voor het centrum was al indicatief opgenomen in structuurvisie. Het was daarom onnodig om met spoed tot een inpassing te komen en tegenstellingen te creëren tussen provincie en gemeente. Door het centrum wel aan te merken als provinciaal belang blijft de provincie toezien op een snelle ontwikkeling.

Asbestdebacle
“Een oud Chinees gezegde luidt dat als je heel veel tegenliggers hebt, je misschien wel aan de verkeerde kant van de weg rijdt. Dan is het wijs om van weghelft te veranderen!” Zo begon fractievoorzitter Kees de Kruijf zijn betoog in het debat.
Drie gerechtelijke procedures zijn geëindigd in een veroordeling omdat het oude provinciehuis is verkocht met asbestbesmettingen. De provincie moet een boete betalen van 66.000 euro per dag totdat het gebouw schoon is. Na een zinloze, strijdlustige periode van gedeputeerde Krol heeft hij nu toch besloten om te schikken met de kopende partij, De Waal. Dit kost de provincie wel 7 miljoen!
In een eerder spoeddebat hebben wij gevraagd om een Statenonderzoek. Dit was geen optie zolang de juridische procedures nog speelden. Nu besloten is om te schikken voor 7 miljoen is er een einde gekomen aan het juridische getouwtrek. De PvdA steunt het schikkingsvoorstel om de elke dag met € 66.000,- groeiende financiële misère voor de provincie af te grenzen. Wel zijn we het samen met D66 eens geworden over een onafhankelijk onderzoek rondom de verkoop van het oude provinciehuis. Deze is in een motie gegoten die unaniem door de Provinciale Staten werd aangenomen, op de SP na.