Door op 16 juli 2013

Voorjaarsnota: PvdA wil woningmarkt vlottrekken

Het is crisis in Nederland, maar niet voor de provincie Utrecht. Uit de Voorjaarsnota van 2013 blijkt opnieuw dat het de provincie financieel voor de wind gaat. De komende 5 jaar ontstaat naar verwachting een extra financieel overschot van in totaal bijna 55 miljoen euro!

De PvdA vraagt zich daarom af of deze coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en D66, haar twee jaar geleden doorgevoerde draconische bezuinigingen nog steeds noodzakelijk vindt. De PvdA vindt dat er alle aanleiding is om opnieuw naar al deze zeer ingrijpende bezuinigingen op welzijn, sport  en cultuur te kijken en in ieder geval de meest dramatische terug te draaien.

De PvdA vindt dat de provincie daarnaast extra inspanningen moet leveren om de woningmarkt te stimuleren. Daarmee dringen we de crisis een stapje terug en helpen we tegelijkertijd vele Utrechtse burgers die een woning zoeken of juist willen verkopen. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 19 juni die de PvdA organiseerde over de stagnatie in de woningmarkt, zijn tal van zinvolle suggesties gedaan om de verkoop en verhuur te stimuleren. De PvdA zal deze suggesties verwerken in een korte notitie die we later dit jaar aan Provinciale Staten aanbieden. De PvdA vindt het onverteerbaar dat er heel veel geld  op de provinciale plank blijft liggen, terwijl grote problemen in de provincie onopgelost blijven.

Dit bericht verscheen 15 juli in de huis-aan-huis-bladen