Vragen over het opkopen van stikstofruimte door Schiphol

9 december 2022

In verschillende media zijn de afgelopen tijd berichten verschenen waaruit blijkt dat Schiphol boeren in de omgeving uitkoopt zodat het vliegveld gebruik kan maken van de vrijgekomen stikstofruimte. Dit uitkopen blijkt onder andere in de provincie Utrecht te zijn gebeurd. Onze fractie maakt zich grote zorgen om dit opkoopgedrag en daarom stellen wij samen met de GroenLinks fractie de volgende vragen aan het Het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Extern salderen staat in de Provincie Utrecht nog niet open. Hoe kan het dan toch dat er bedrijven in onze Provincie worden opgekocht ten behoeve van een private partij?
  2. Wat kan de provincie hiertegen doen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om via de rechter deze overeenkomsten tussen de boer en Schiphol B.V. te laten vernietigen of te weigeren de natuurvergunning in te trekken?
  3. Is het college het met PvdA en GroenLinks eens dat de vervuiler moet betalen en dat dit dus geen verhandelbaar recht zou moeten zijn?
  4. Hoe verhoudt de opkoop van boerderijen door grote private partijen (zoals Schiphol BV) zich tot het dictum van motie 41 (aangenomen 15 juli 2020), waarin Provinciale Staten aangeeft geen cowboygedrag te willen? En wat kunnen we als provincie doen om dit gedrag te stoppen?
  5. Hoe verhoudt de opkoop van boerderijen door grote private partijen (zoals Schiphol BV) zich tot de prioriteiten die wij als provincie hebben? Te weten: eerst natuurherstel, dan legaliseren van de PAS-melders en daarna is er pas ruimte voor andere projecten.
  6. Bij de opkoop voor Schiphol zou het, volgens het artikel op nos.nl, gaan om veehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Bij de opkoop voor Lelystad Airpoort gaat het om veehouders in Gelderland en Noord-Holland. Is er bekend hoe de andere betrokken provincies omgaan met de opkoop van boerderijen door Schiphol BV? Zo ja, kan daar iets over gedeeld worden? Wordt hier door de betrokken gedeputeerden samen in opgetrokken?
  7. Op 16 november 2022 is actualiteitenmotie 110 aangenomen. Hoe verlopen de gesprekken met het Rijk, omtrent de opkoop van Utrechtse boeren?

Wij willen dat het college snel aan de slag gaat om dit probleem op te lossen en zullen de aanpak op de voet blijven volgen.