Door Julie d’ Hondt op 6 september 2017

Wanprestatie Regiotaxi Utrecht en Stichtse Vecht

PvdA wil andere aanbieder regiotaxi wegens wanprestatie

Het rommelt bij de regiotaxi in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Deze zomer is het bedrijf dat de ritten verzorgt, DVG, voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke gesteld omdat de dienstverlening ver onder de maat was.

Op het laatste moment heeft DVG boetes weten te voorkomen door de stiptheid van de ritten op een ‘acceptabel niveau’ te krijgen.

Voor de Partij van de Arbeid is de maat echter vol. De fracties in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en Provinciale Staten willen dat de provincie op zoek gaat naar een andere aanbieder. ‘Het is een slechte zaak dat de regiotaxi niet op tijd rijdt’, zegt PvdA Raadslid Maarten van Dijk uit Stichtse Vecht. ‘Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat zij kunnen rekenen op goed en betrouwbaar vervoer’. ‘Als de dienstverlening telkens langs het randje van in gebrekestelling scheert, moet je je afvragen of dit nog wel houdbaar is op de lange termijn’. Ook wil de PvdA dat er serieus wordt gekeken naar de manier van aanbesteden. ‘Misschien stelt de provincie te hoge eisen voor het beschikbare budget’, zegt Statenlid Julie d’Hondt. De aanbesteding loopt in 2018 af, met een optie voor verlenging van twee jaar. ‘We roepen de gemeenten en de provincie op om het aanbestedingsproces nog eens goed tegen het licht te houden. Het lijkt erop dat de provincie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Als je alleen maar kijkt naar welke aanbieder de laagste prijs biedt, roep je dit soort problemen over jezelf af’.

De PvdA maakt zich al langer zorgen over de manier waarop het zogenaamde vraaggerichte Openbaar Vervoer binnen de provincie Utrecht wordt ingevuld. Er wordt veel materiaal ingezet op drukke lijnen, bijvoorbeeld naar de Uithof in Utrecht, ten koste van lijnen waar weinig mensen in zitten. Raadslid in Utrecht Ruben Post: ‘De provincie wijst vaak naar de regiotaxi als volwaardig alternatief voor het reguliere OV, met name voor mensen met een beperking. Maar als dat niet lukt, moet er wellicht gewoon geld bij. Het gaat hier om mensen die vaak geen alternatief vervoermiddel hebben.’ Post zal het functioneren van de Regiotaxi aanstaande donderdag tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad  aan de orde stellen.

Voor meer informatie:

Julie d’Hondt (lid provinciale Staten): 06-22301064

Maarten van Dijk (gemeenteraadslid Stichtse Vecht): 06-25545407

Ruben Post (fractievoorzitter gemeenteraad Utrecht): 06-38604652

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt