Door Kees de Kruijf op 26 april 2018

Werkbezoek ecoducten

Op maandag 16 april brachten we met de Staten een bezoek aan de ecoducten in het Hart van de Utrechtse Heuvelrug. De nadruk ligt in dit gebied op het ontsnipperen van de natuur en het weer met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden. Veel gebieden zijn van elkaar gescheiden geraakt door onder andere woningbouw, wegen en hekken met alle gevolgen van dien voor de natuur.

De aanleg van verschillende ecoducten heeft ervoor gezorgd dat natuurgebieden weer met elkaar verbonden zijn. Dit heeft vooral positieve effecten op de dieren in het gebied. Dieren van dezelfde soort die genetisch geen familie van elkaar zijn, kunnen elkaar weer bereiken waardoor er minder inteelt plaatsvindt. Ook vergroten de ecoducten het natuurlijke leefgebied. De grootste uitdaging op dit moment is het passeerbaar maken van alle ecoducten en doorgangen. Op sommige plekken is dit nog niet mogelijk omdat het gaat om militair oefenterrein. Staatsbosbeheer en de Provincie zijn druk bezig om te kijken hoe ook deze doorgangen zo snel mogelijk passeerbaar kunnen worden gemaakt zodat de mogelijkheden van de ecoducten zo optimaal mogelijk benut worden.

De PvdA is groot voorstander van de zogenaamde ecologische corridors, waaronder de ecoducten. We zien het belang van aaneengesloten leefgebieden voor planten en dieren. Daarnaast komt het de biodiversiteit ten goede. We zijn dan ook erg blij met de vorderingen die er de afgelopen jaren gemaakt zijn in onze provincie.