Door op 10 november 2014

Werkbezoek Fort Vechten

Op maandag 10 november zijn leden van de PvdA Statenfractie samen met andere Statenleden op werkbezoek gegaan bij de ontwikkeling van het project rondom Fort Vechten. Fort Vechten is een van de zestien Forten die in twee halve cirkels ten noorden, oosten en zuiden van Utrecht liggen. In  de 17e en 18e eeuw diende deze waterlinie, genaamde ‘de Oude Hollandse Waterlinie’, als verdediging voor Holland. Vanaf 1871 viel de stad Utrecht binnen de linie en werd deze omgedoopt tot ‘de Nieuwe Hollandse Waterlinie’.

Tot zover de geschiedenis. Heden ten dage wordt er op het terrein rond Fort Vechten veel gebouwd, gerestaureerd en gerealiseerd. Het terrein kan worden gebruikt voor trouwerijen en kan functioneren als bezoekerscentrum. Daarnaast zal op het terrein, omstreeks 2015, een heus ‘Waterlinie Museum’ verrijzen. De contouren van dit impostante, volledig uit gietbeton opgetrokken gebouw zijn reeds zichtbaar en zal naar schatting meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekken. Deze bezoekers kunnen hun auto parkeren op het ecologisch verantwoorde parkeerterrein alvorens via een smalle brug, die een indruk moet geven hoe het moet zijn geweest om het fort te bestormen, het terrein te betreden.

Lees hier wat het standpunt van de Utrechtse PvdA Statenfractie is met betrekking tot cultuurbeleid. Bereikbaarheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.