1 juli 2013

Werkbezoek kernrandzones: (verborgen) natuur naast de voordeur

PvdA Statenlid Ursula Blom was afgelopen maandag 1 juli samen met de commissie Ruimte, Groen en Water op werkbezoek naar de kernrandzones. Kernrandzones zijn de zones rondom de grote en kleine kernen in de Provincie Utrecht, zij vormen de overgang van stad en platteland. De PvdA vindt deze zones erg belangrijk voor de recreatie van de stedeling, die daar, dicht bij huis, kan wandelen en fietsen, of een mooie uitvalsbasis heeft voor verder weg gelegen natuur- en recreatiegebieden.

Het Utrechtse deel van de Houtense vlakte stond als eerste op het programma. Dit is een typische kernrandzone, ingeklemd tussen een spoor en twee wegen, rommelig en met maar één doodlopend weggetje om erin te komen. Maar wel met aantrekkelijk groen van de volkstuinen en van de Lunetten (verdedigingswerken). De gemeente heeft nagenoeg geen eigendom en tevens geen budget om grond te kopen. Wat zou het mooi zijn als we hier een overgangsgebied zouden kunnen maken tussen de stad Utrecht en Amelisweerd. Daar is niet eens zoveel voor nodig, want het is nu al mooi. Door creatief samen te werken met de huidige eigenaren en met de gemeente moet meer te bereiken zijn dan het nu is.

Daarna bezochten we de kernrandzone van Vianen aan de westkant bij de Helsdingen Polder. De gemeente stelt hier een landschapsvisie op. Het is om te zien een heel mooi stukje Utrechts rivierenlandschap, met een oud kapelletje,  oeverwallen en een kenmerkend verkavelingspatroon.  Op deze plek gaat het vooral om een goede inpassing van de initiatieven die er zijn zoals een hospice en een zorgboerderij, en een betere ontsluiting met fiets- of wandelpaden.

Als laatste bezochten we de zuid-westelijke kernrand van Soest. Hier is niet veel nodig om het mooier of beter ontsloten te maken. Wel is het een groene contour, waar we de ambitie hebben om natuur te ontwikkelen.  Natuurmonumenten, die hier grond heeft, wil dat ook doen. Dit zou financieel mogelijk kunnen zijn door elders langs de zone toe te staan dat op private kavels gebouwd wordt. Het gaat hier 30 aanvragen voor grote villa’s, waar hekken omheen komen die negatief zijn voor de natuurontwikkeling. De PvdA zou liever een aantal huurwoningen zien, waar veel vraag naar is, en daarnaast vooral veel aandacht voor de natuurwaarden die het gebied heeft.