14 september 2013

Met Lutz Jacobi zaterdag de natuur in

Op 14 september a.s komt Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, op bezoek in Utrecht. De Statenfractie, de gemeenteraadsfractie  en het gewestelijke bestuur van de PvdA in Utrecht willen Lutz voorbeelden laten zien van “natuur dichtbij huis” en haar een paar boodschappen meegeven.

Komt allen naar de bijeenkomst en het canvassen. Doe mee voor groen dichtbij huis!!

Achtergrond

De PvdA is voor binnenstedelijk bouwen en groenzones dichtbij huis. De afgelopen jaren hebben rijk, provincie en gemeente veel aandacht en geld besteed aan de ontwikkeling van de zogenoemde “Recreatie om de stad “gebieden (RODS) bij de stad Utrecht. Het Gagelbos en Haarzuilens zijn daar voorbeelden van. Grond werd aangekocht en ingericht als natuur en recreatiegebied. De gebieden worden intensief gebruikt door de burgers van Utrecht.

Door het vorige kabinet (minister Bleker) is de koers ingrijpend verlegd. Taken zijn overgeheveld naar de provincie zonder voldoende geld, grondaankoop voor RODS is volledig stop gezet. Het accent wordt, ook financieel,  gelegd op de natuurgebieden die in Europees verband belangrijk zijn. De RODS gebieden krijgen geen aandacht en geld meer van het rijk en ook de provincie heeft maar zeer beperkt aandacht voor RODS. Dat betekent dat de afronding van Haarzuilens in gevaar is gekomen en dat er weinig tot geen geld is voor onderhoud en beheer van de groengebieden rond de stad. Het is aan de beheerder om creatieve financieringsconstructies te bedenken.

Nu het huidige kabinet extra geld beschikbaar stelt voor natuur en dit geld nog verdeeld moet worden, vragen wij aandacht voor natuur en groen dichtbij huis. Genieten van rust en ruimte, een ommetje kunnen lopen, fietsen, hardlopen, hond uitlaten: voor veel mensen erg belangrijk. Daarom pleiten wij ervoor om het Noorderpark en Haarzuilens af te ronden en er voor te zorgen dat er de komende tijd voldoende geld is voor onderhoud en beheer.

Programma werkbezoek Lutz Jacobi

  • Verzamelen zaterdag 14 sept., 11.00 uur bij de parkeerplaats aan de Thematerweg 5 bij Haarzuilens
  • Welkom en korte toelichting door wethouder Gilbert Isabella
  • Korte toelichting door Statenlid Ursula Blom
  • Korte toelichting door Gemeenteraadslid Bart Beerlage en Claudia van Holsteijn van Natuurmonumenten
  • Wandeling en canvassen in de natuur
  • In de auto naar het Noorderpark-paviljoen De Ruighoek
  • Wandeling en canvassen in de natuur
  • broodje of wat drinken in het paviljoen De Ruighoek/ Noorderpark
  • vragen of opmerkingen en aanmeldingen via [email protected]